EU-Person

Правна способност особа са инвалидитетом

Кампања “Право на одлучивање део је пројекта ЕУ- Персон и предстаља партнерство између седам организација цивилног друштва између седам водећих организација цивилног друштва, које раде на питањима инвалидности, законодавства и људских права на Балкану и Турској.