Правна способност особа са инвалидитетом

Кампања “Право на одлучивање део је пројекта ЕУ- Персон и предстаља партнерство између седам организација цивилног друштва између седам водећих организација цивилног друштва, које раде на питањима инвалидности, законодавства и људских права на Балкану и Турској.

Кампања “Право на одлучивање“ део је пројекта ЕУ- Персон и предстаља партнерство између седам организација цивилног друштва између седам водећих организација цивилног друштва, које раде на питањима инвалидности, законодавства и људских права на Балкану и Турској.

“Право на одлучивање” је онлајн кампања која популаризује значај правне способности за особе са интелектуалним и психосоцијалним сметњама, проблеме са законима о старатељству и другим рестриктивним системима.

Кампања, која је почела 10. априла, трајаће дванаест недеља, а датум почетка изабран је јер је 11. април. Тог дана 2014, је Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом протумачена од стране Комитета УН за права особа са инвалидитетом у Општем коментару, који је потврдио да међународни закони који штите људска права захтевају обухватан прелазак са замене особе која доноси одлуку, како је у случају старатељства, на подржано доношења одлуке. То значи да је свака од 151 државе која је ратификовала Конвенцију обавезна да обезбеди правну способност особама са инвалидитетом на равноправној основи са другима.

Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом је усвојена 2006. године и постала је први уговор о људским правима у 21. веку. Конвенција УН је најбрже договорени уговор о људским правима у историји Уједињених нација. За писање и преговарање око Конвенције било је обезбеђено, на свим нивиоима, велико учешће особа са инвалидитетом и организација цивилног друштва широм света.

Члан 12 Конвенције УН потврђује да све особе са инвалидитетом имају право на једнако препознавање пред законом, а да то укључује признавање правне способности на равноправној основи са свима осталима.

Општи коментар из 2014. на члан 12. потврђује да особе са инвалидитетом имају пуну правну способност, „једноставно самим тим што су људи.” (параграф 14) У случајевима када би људима била потребна подршка да остваре своју правну способност, Општи коментар члана 12 обавезује државе да ову подршку обезбеде. Члан 12 предвиђа јасне и строге захтеве за сваку од 151 државе потписнице Конвенције.

За готово све државе потписнице, и даље предстоји дуг пут у реформисању закона, промени праксе, и обезбеђивању да правна способност постане реалност за све особе са инвалидитетом. Кампања Право на одлучивање је покушај да се ове реформе подрже.

Организација „…из Круга Војводина” позива на подршку

Организација за подршку женама са инвалидитетом “…из Круга Војводина” позива грађане да потпишу декларацију и тако изразе подршку праву на одлучивање, одлучивању уз подршку и правној способности као људском праву сваке особе. У исто време, цивилне организације предлажу још неколико могућности, којима грађани могу да дају допринос акцији. Једна је писање локалном политичару или министру надлежном за ова питања уз захтев да и он потпише декларацију као и да се позабав овим питањима.  Друга могућност је разговор са стручњацима који подржавају право на одлучивање, или представницима релевантних удружења у региону, од којих може да се сазна како грађани могу да се укључе и помогну.

Декларација се може потписати на: righttoactcampaign.com.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: B. Opranović