Centar „Živeti uspravno“

Mediji kao barijera

Indeditet osobe koja je ometena u funkcionisanju i kojoj se usled urođene ili stečene karakteristike uskraćuje ravnopravan pristup dobrima i uslugama pristupačnim većini, ne treba da se skriva već da se promoviše. Tim pre što je u pitanju iskustvo koje svako može u toku života privremeno ili trajno da doživi.

Ljiljani nema života bez personalnog asistenta

Nema novca za pomoć osobama s invaliditetom.
Novosađanka Ljiljana Čakmak, paralizovana zbog neurološkog oštećenja, umreće ako ostane bez pomoći personalnog asistenta. Centar „Živeti uspravno“, nosilac projekta u okviru kojeg su osobe sa invaliditetom dobijale personalnog asistenta, ostao je bez novca, tako da Čakmakovoj preostaje da traži pomoć grada, pokrajne ili donatora kako bi mogla da nastavi život.