Centar obuke za profesionalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom u preduzeću Piroteks triko