Na Zvezdari, u Krfskoj ulici danas počinje izgradnja drugog inkluzivnog dečjeg igrališta. Radove izvode JKP „Zelenilo Beograd“. Ovo je zajednički projekat Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna ptanja i opštine Zvezdara. Inkluzivno igralište je svako igralište koje celokupnim dizajnom i karakteristikama omogućava pristup svakom detetu, stvara jednake mogućnosti da sako dete bude uključeno u igru bez obzira na svoje sposobnosti ili neke druge lične karakteristike navode u ministarstvu. To igralište stvara mogućnosti za decu sa smetnjama i invaliditetom kako bi na jednakoj i ravnopravnoj osnovi bila uključena u igru i zabavu sa drugom decom.

Izvor: POLITIKA – Beogradska hronika

Autor: J. S. T.