Radionice pod nazivom „Mere podrške Nacionalne službe za zapošljavanje pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom“

U želji da promoviše inkluzivno okruženje, Caritas je u Zrenjaninu i Valjevu organizovao radionice pod nazivom „Mere podrške Nacionalne službe za zapošljavanje pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom“. Radionice su vodile savetnice za zapošljavanje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NZS).

Učesnici su imali priliku da saznaju više o ulozi savetnika za zapošljavanje u okviru NZS-a, kao i o programima i subvencijama koje se sprovode u cilju povećanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom. Istaknute su različite vrste podrške, uključujući prilagođavanje radnog prostora, obuke za razvoj veština i kompetencija osoba sa invaliditetom, programe samozapošljavanja, kao i olakšice i subvencije koje država pruža poslodavcima.

Osnovni cilj radionice bio je povećanje svesti o tome da osobe sa invaliditetom imaju jednake sposobnosti i pravo na rad i da je kroz primenu odgovarajućih mera podrške, moguće kreirati radno okruženje u kom svako može ostvariti svoj pun potencijal.

Značaj radionice ogleda se u velikom broju pitanja korisnika o pravima, obavezama i mogućnostima ostvarivanja mera koje pruža NSZ. Povećanje svesti o pravima i mogućnostima važno je za osobe sa invaliditetom jer jača njihove veštine samozagovaranja i samozastupanja, čime se ostvaruje potpuna uključenost u društvo.

Hvala svima koji su učestvovali i doprineli ovoj važnoj diskusiji!

Radionice su održane u okviru projekta “POSAO PO MERI – ekonomsko booosoba sa invaliditetom” realizuju Fo 55.rum mladih sa invaliditetom – Youth with Disabilities Forum Fondacija Ana i Vlade Divac CIL Srbija SMart Kolektiv i Caritas Srbije uz podršku USAID Serbia

#ekonomskoosnazivanje#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#posaopomeri

Objavljeno: 18. 5. 2024.

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/