Aktivno učešće u organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom kreira više mogućnosti

za razmenu informacija o otvorenim pozicijama, razmenu iskustva i informacija o obukama

i prilikama za lični i profesionalni razvoj.

Neka vaša veza bude naš #KarijerniCentar za zapošljavanje osoba sa invaliditetom,

a portal http://www.xn--zapoljavanje-ync.fmi.rs/ alat za pronalaženj #PoslaPoMeri.

Portal je deo projekta “POSAO PO MERI – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”

koji realizuju #tvojFMI@caritas_srbije@fondacijadivac@smartkolektiv@cil.srbija uz podršku @usaidserbia.

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

*Izvor: „Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“ Forum mladih sa invaliditetom, Beograd, 2019.

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/