Zapošljavanje mladih sa invaliditetom tema koja postaje primarna: Evo na kojim poslovima su traženi

Dvadeset poslodavaca i dvadeset dva praktikanta, učesnici programa „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji se realizuje u okviru projekta „Posao po meri“ finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)…

Održan prvi Forum poslodavaca i praktikanata u okviru programa radne prakse za mlade sa invaliditetom (FOTO: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE)

Dvadeset poslodavaca i dvadeset dva praktikanta, učesnici programa „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“, koji se realizuje u okviru projekta „Posao po meri“ finansiranog od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom, razmenili su utiske i iskustva stečena u okviru ovog programa tokom prethodna dva meseca. Mladi sa invaliditetom imali su priliku da svoja znanja i veštine primene na željenom radnom mestu, kao i da ih unaprede pod mentorstvom poslodavaca vodećih kompanija u Srbiji, koji su svoje pozicije prilagodili i oglasili za osobe sa invaliditetom.

Tanja Radović Krstić, menadžerka projektnih aktivnosti u Forumu mladih sa invaliditetom za „Blic Biznis“ objašnjava da je u pitanju šesti ciklus programa radne prakse za mlade sa invaliditetom, ali da je to samo deo njihove slagalice.

– U okviru ovog projekata mi radimo različite stvari, ovo je samo jedan deo. Imamo i karijerne centre koji se nalaze u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici i Kraljevu. U njima savetnici rade na osnaživanju osoba sa invaliditetom za tržište rada. Jedan od naših glavnih ciljeva jesu ove radne prakse, ali i obuke mladih sa invaliditetom kao što su radionice ličnog razvoja, grupne radionice ili individualna savetovanja. Trudimo se da im pristupimo iz različitih uglova. Sarađujemo sa samim osobama sa invaliditetom, a sa druge strane i sa poslodavcima – rekla je naša sagovornica.

Upitali smo da nam iz prve ruke kaže kakav je odziv poslodavaca i koje pozicije oni nude budućim praktikantima?

– Odziv poslodavaca ove godine je bio jako dobar, kaže Radović Krstić. – Mi smo naglasili čak 41 poziciju i ono što je ove godine bio trend jesu brojne pozicije u HR, kao i nekih administrativnih i drugih specifičnijih pozicija – istakla je naša sagovornica.

– Sve više poslodavaca prepoznaje potencijal i talente osoba sa invaliditetom koje žive u ovoj zemlji. Oni istovremeno preduzimaju korake da svoje radne prostore učine inkluzivnijim i pristupačnijim. Tim poslodavcima želim da se zahvalim na njihovom vođstvu i što su pokazali da se kroz uključivanje osoba sa invaliditetom u radne timove poslovanje može učiniti jačim! Nadamo se da će ovaj program stažiranja postati efikasan model koji će druge kompanije u Srbiji slediti kako bi se osobama sa invaliditetom obezbedila adekvatna radna mesta” rekla je Bruk Ajšam, direktorka misije Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

(FOTO: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE)

Kao ključni problem u zapošljavanju osoba sa invaliditetom izdvaja se neinformisanost o mogućim opcijama na tržištu rada. Stoga nam je Tanja Radović Krstić objasnila na koji način se oni mogu povezati sa poslodavcima.

– Forum mladih sa invaliditetom ima portal za zapošljavanje, unikatan je u Srbiji i on direktno povezuje poslodavce sa osobama sa invaliditetom. U ovom trenutku imamo preko 650 korisnika portala i oko 150 registrovanih poslodavaca koji oglašavaju poziciju koja je isključivo namenjena osobama sa invaliditetom. Tako kandidat može da zna da je pozicija za njega i da se prijavi. To nam je jadan od važnih alata – objasnila je ona.

O pomenutom portalu, kao i o samom projektu „Posao po meri“ govorila je i Slađana Lević, programska direktorka Foruma mladih sa invaliditetom:

– Kroz ovaj program unapređuju se šanse za zapošljavanje mladih sa invaliditetom, kroz praktično iskustvo i sticanjem novih znanja i veština. Istovremeno poslodavcima se pruža prilika da u praksi primene inkluzivne procedure u procesu regrutacije i selekcije i izvrše sva potrebna individualna prilagođavanja radnog mesta i radnih zadataka“, izjavila je ona i istakla važnost sveobuhvatne podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja se pruža u okviru projekta „Posao po meri“ kroz karijerno vođenje i savetovanje i portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaposljavanje.fmi.rs.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, blizu 11 hiljada osoba sa invaliditetom je nezaposleno u Srbiji. Prema izveštaju Foruma mladih sa invaliditetom o položaju mladih sa invaliditetom na tržištu rada (2016) mlade osobe sa invaliditetom najčešće rade na poslovima koji su ispod njihovih kvalifikacija. Većina njih radi privremene, kratkoročne poslove i stoga imaju manje šanse za stalno zaposlenje.

„Moje iskustvo na praksi saradnika u sferi ljudskih resursa za modnu kuću „Mona“ je izuzetno pozitivno i veoma značajno za moj daljnji karijerni put. Verujem da će mi olakšati potraga za stalnim poslom, jer je praksa jedno radno iskustvo više, a svako radno iskustvo je značajno pri traženju posla, pogotovo u struci psihologa za koju sam se školovala“, izjavila je Teodora Palinkaš, praktikantkinja na poziciji Saradnik u HR timu u kompaniji „Mona“.

(FOTO: USTUPLJENE FOTOGRAFIJE)

Poslovni sektor igra vitalnu ulogu u podsticanju jednakosti pri sprovođenju politika različitosti i inkluzije kroz obezbeđivanje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, stvaranje pristupačnog radnog okruženja i angažovanje u inicijativama korporativne društvene odgovornosti.

„Motiv za ulazak u program radne prakse je proizašao iz namere da PepsiCo učinimo inkluzivnijom organizacijom koja neguje različitosti i na aktivan način se bori protiv predrasuda, stereotipa, neinformisanosti i potencijalne diskrimanacije pojedinih društvenih grupa u nasoj zajednici“, izjavila je Vilena Višnjić, menadžerka akvizicije talenata u kompaniji „PepsiCo“ i istakla da je obuka koju im je omogućio Forum mladih sa invaliditetom u okviru programa radne prakse bila vrlo značajna, praktična, konkretna i informativna, imajući u vidu da kompanija prvi put učestvuje u jednom ovakvom programu. „Primena stečenog znanja je izgledala tako što se tokom procesa selekcije i sada saradnje koristila advekvatna terminologija i način komunikacije i što se sa uvažavanjem adekvatno ispitalo šta je neophodno prilagoditi u pogledu radnog mesta, prostora i same pozicije, kako bi obe strane imale benefit od toga“, dodala je Vilena.

Osvetljavanjem ove teme mogu se prepoznati neke od dobrih praksi osnaživanja mladih sa invaliditetom u okviru programa i dodelili priznanje kompanijama i poslodavcima koji teže istinski inkluzivnom poslovanju i prihvataju raznolikost kao snagu.

Projekat “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom, zajedno sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Karitasom Srbije, Smart Kolektivom i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Objavljeno: 17. 4. 2024.

Izvor: www.blic.rs

Autor: Nada Matić