„Soft skills” odnosno “Meke veštine” želja za napredovanjem, entuzijazam i snažna motivacija za obavljanjem posla često imaju ključnu ulogu prilikom intervjua za radno mesto, a veoma su značajne za izgradnju uspešne karijere.

Ove osobine su važne jer omogućuju zaposlenima da uspešno sarađuju s drugima, efikasno komuniciraju, rešavaju probleme, prilagođavaju se promenama i razvijaju inovativna rešenja.

Neretko poslodavci pružaju šansu osobama bez radnog iskustva ukoliko oni pokažu da se ističu mekim veštinama, kao što su:

-Komunikacione veštine,

-Veštine rešavanja problema,

-Aktivno slušanje

-Veštine raspolaganja vremenom

-Timski rad

Razvijanje mekih veština jedna je od važnih tema kojom se bavimo na našim radionicama ličnog razvoja namenjenim osobama sa invaliditetom u organizaciji #tvojFMI i @caritas_srbije, a naša predavanja i praktične vežbe pomoći će ti da, osim ovih veština, razviješ svoje potencijale, osnažiš se i budeš korak bliže da pronađeš svoj #PosaoPoMeri

Kontaktiraj lokalni Karijerni centar i prijavi se za radionice ličnog razvoja. Kontakte pronađi na linku u bio.

“POSAO PO MERI – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” realizuju #tvojFMI @caritas_srbije @fondacijadivac @cil.srbija @smartkolektiv uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/