Da li znate koliko su reči važne za oblikovanje inkluzivnog društva? Jezik u kome se prvo pominju osobe je najšire prihvaćen u upotrebi kada govorimo o osobama s invaliditetom, a to je upravo jezik koji se koristi i u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. Usvajanjem jezika koji uvažava različitost doprinosimo shvatanju invalidnosti kroz perspektivu ljudskih prava, a samim tim i stvaranju inkluzivnijeg okruženja na radnom mestu. Ako niste sigurni, trebalo bi da pitate osobu ili grupu kako žele da im se obraćate. Saznajte više o inkluzivnom zapošljavanju na veb-sajtu fmi.rs i omogućite svojim zaposlenima #PosaoPoMeri “POSAO PO MERI – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” realizuju #tvojFMI @caritas_srbije @fondacijadivac @cil.srbija @smartkolektiv uz podršku @usaidserbia *Izvor: “Smernice za upotrebu inkluzivnog jezika” Kancelarija Ujedinjenih nacija u Ženevi, 2019 #osobesainvaliditetom #zaposljavanje #ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.cilsrbija.org