Šta znači zapošljavanje osoba sa invaliditetom pod POSEBNIM USLOVIMA?

Da li ste znali da prilikom zapošljavanja možete ostvariti radni odnos koji je prilagođen mogućnostima i potrebama osobe sa invaliditetom?

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom pod posebnim uslovima podrazumeva zapošljavanje kod poslodavca uz prilagođavanje poslova, radnog mesta ili poslova i radnog mesta.

Ovim se podrazumeva adaptiranje radnog procesa i radnih zadataka, kao i tehničko i tehnološko opremanje radnog mesta, sredstava za rad, prostora i opreme, prema personalizovanim potrebama zaposlenog.

Pod posebnim uslovima se zapošljavaju osobe sa invaliditetom sa procenjenim 2. stepenom radne sposobnosti, prema rešenju o proceni radne sposobnosti koje dosnosi Nacionalna Služba za zapošljavanje na osnovu nalaza, mišljenja i ocene komisije organa veštačenja Republičkog fonda.

Saznajte još korisnih informacija o inkluzivnom zapošljavanju na veb-sajtu fmi.rs i omogućite #PosaoPoMeri

“POSAO PO MERI – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” realizuju #tvojFMI @caritas_srbije @fondacijadivac @cil.srbija @smartkolektiv uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

*Izvor: Prava osoba sa invaliditetom pravaosi.rs

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/