<

Ako niste u mogućnosti glasati na biračkom mestu zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta, o tome treba da obavestite lokalnu izbornu komisiju najranije 14. decembra, a najkasnije do 17. decembra do 11 sati, odnosno birački odbor na dan glasanja najkasnije do 11 sati.

Izvan biračkog mesta možete glasati samo ako se nalazite na području koje obuhvata to biračko mesto. Kontakte lokalnih izbornih komisija možete pronaći ovde.

Prilikom prijavljivanja birač treba da navede sledeće lične podatke: ime i prezime, jedinstven matični broj, adresu prebivališta, kontakt telefon, kao i razloge zbog kojih nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu.

Lokalna izborna komisija do otvaranja biračkih mesta na veb-prezentaciji objavljuje ukupan broj birača sa njenog područja koji su je do dana glasanja obavestili da žele da glasaju van biračkog mesta.

Birački odbor određuje svoja tri člana (poverenici biračkog odbora) koji su imenovani na predlog različitih ovlašćenih predlagača da odu kod birača koji glasa van biračkog mesta, utvrde njegov identitet, izvrše proveru UV-lampom i predaju mu potvrdu o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta.

Kada birač koji glasa van biračkog mesta potpiše potvrdu o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta, predaje je poverenicima biračkog odbora, koji mu nakon toga sprejom obeležavaju kažiprst desne ruke, odnosno drugi odgovarajući ručni prst i uručuju glasački listić, zbirnu izbornu listu i poseban koverat u koji će on staviti popunjen glasački listić.

Potom poverenici biračkog odbora upoznaju birača koji glasa van biračkog mesta sa načinom glasanja i napuštaju prostoriju u kojoj se on nalazi.

Pošto birač koji glasa van biračkog mesta popuni glasački listić, on ga presavija i stavlja u poseban koverat koji poverenici biračkog odbora pred njim pečate i zajedno sa potvrdom o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta stavljaju u službeni koverat.

Odmah po povratku na biračko mesto poverenici biračkog odbora predaju službeni koverat biračkom odboru koji ga otvara i proverava da li postoji potpisana potvrda o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta i ako ta potvrda postoji, zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska i na mestu za potpis birača u izvodu iz biračkog spiska stavlja napomenu da je birač glasao van biračkog mesta, otvara zapečaćen koverat, vadi iz njega presavijeni glasački listić i tako presavijenog ga ubacuje u glasačku kutiju.

Ako u službenom kovertu nema potvrde o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta ili ako ta potvrda nije potpisana, smatra se da birač nije glasao, a poseban koverat sa glasačkim listićem se ne otvara, već se odlaže u vreću za izborni materijal zajedno sa neupotrebljenim glasačkim listićima.

Glasanje uz pomoć asistenta

Birač koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić ima pravo da glasa na biračkom mestu uz pomoć pomagača kojeg sam odredi da umesto njega onako kako mu naloži popuni glasački listić.

Pravo da glasa uz pomoć pomagača kojeg sam odredi, ima i birač koji glasa van biračkog mesta, a koji usled nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili nekog drugog razloga nije u stanju da sam popuni glasački listić.

Naši slepi i slabovidi sugrađani već godinama, međutim, upozoravaju da im je glasanjem uz pomoć asistenta narušeno Ustavom garantovano pravo na tajnost izbora.

Pojedini birači sa invaliditetom su za N1 rekli i da su primorani da glasaju od kuće, jer njihovim biračkim mestima nije omogućen pristup invalidskim kolicima.

Objavljeno: 16. 12. 2023.

Izvor: www.n1info.rs

Autor: B. N.