Istraživanje je pokazalo da se 74% finansijski samoodrživih preduzeća većinom oslanja na podršku države, za čim sledi podrška međunarodnih i domaćih fondacija (15%) I poslovni sektor (13%).

Više informacija možete pronaći na veb-sajtu fmi.rs.

Posetite Portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs i pronađite #PosaoPoMeri, dok više korisnih informacija možete pronaći na veb-sajtu fmi.rs.

*Izvor: “Mapiranje i analiza dostupnih finansijskih instrumenata za razvoj preduzetništva, sa fokusom na preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju I zapošljavanje osoba sa invaliditetom i socijalna preduzeća” Smart kolektiv, 2023.

Besplatno preuzmite istraživanje putem linka u opisu profila.

“POSAO PO MERI – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” realizuju #tvojFMI @caritas_srbije @fondacijadivac @smartkolektiv @cil.srbija uz podršku @usaidserbia

#osobesainvaliditetom#zaposljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/