POSAO PO MERI: EKONOMSKO OSNAŽIVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

U Zrenjaninu je danas održan okrugli sto, u organizaciji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

U Zrenjaninu je danas održan okrugli sto, u organizaciji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Predstavljeni su rezultati Analize zakonodavstva na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti zapošljavanja sa fokusom na osobe sa invaliditetom. Takođe su mapirani i određeni lokalni problemi i razgovarano o načinima njihovog prevazilaženja.

Okrugli sto je deo projekta @POSAOPOMERI: EKONOMSKO OSNAŽIVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM, koji sprovodi @fmi.rs @cilsrbija @caritas_srbije@fondacijadivac@smartkolektiv a finansira @usaid

#osobesainvaliditetom#zapošljavanje#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/