Natpisi su tekst koji opisuje zvučne efekte, a pogotovo su od koristi za osobe sa oštećenjem sluha, odnosno za gluve i nagluvih osobe. Ovi pomoćni ispisi služe kako bi dočarali pozadinske zvuke, identifikovati govornika, opisali muziku i približili druge relevantne zvučne detalje.

Projekat „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ finansira @usaidserbia, a sprovodi @fmi.rs u partnerstvu sa @fondacijadivac@caritas_srbije @cilsrbija @smartkolektiv

#osobesainvaliditetom

#zapošljavanje

#ekonomskoosnazivanje

Izvor: www.facebook.com/cil.srbija/