PRODUŽENA PARKING – KARTICA

POGODNOSTI ZA INVALIDE DO 15. MAJA

SEKRETARIJAT za socijalnu zaštitu, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem „Parking servis“, produžio je rok važenja invalidske parking-karte do 15. maja. Rok važenja karte izdate u JKP „Parking servis“ produžen je na osnovu rešenja Sekretarijata za socijalnu zaštitu za kalendarsku 2022. godinu svim korisnicima prava na besplatno korišćenje obeleženih parking-mesta na javnim parkiralištima na teritoriji grada.

To je sve urađeno u skladu sa Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking-mesta na javnim opštim parkiralištima.

Objasvljeno: 6. 4. 2023.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI

Autor: Š. M.