SOS ZA GLUVE

APLIKACIJA ZA OSOBE BEZ SLUHA ZNATNO OLAKŠAVA SVAKODNEVNI ŽIVOT

Osobe sa oštećenim sluhom nisu do sada mogle same da pozovu Hitnu pomoć, policiju, vatrogasce u slučaju nužde, niti su mogle da razgovaraju sa osobama koje čuju ali ne znaju znakovni jezik. Pre dva meseca im je to omogućeno putem aplikacije SOS za gluve čije je korišćenje besoplatno. Kako doći do ove aplikacije i kako se koristi?

Kako radi

Gluve i nagluve osobe u našoj zemlji mogu od decembra 2022. uz pomoć aplikacije SOS za gluve da uspostave video-poziv s tumačem iz Nacionalnog prevodilačko centra za srpski znakovni jezik, koji poziva željeni broj i simultano prevodi razgovor između gluve osobe i pozvanog kontakta. Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik sa video servisom je na raspolaganju korisnicima 24 sata, sedam dana u nedelji. Korisnik može da sačuva svoje važne brojeve telefona koje najčešće poziva, pa će tumač u centru imati tu informaciju čim započnu razgovor. Zahvaljujući ovoj aplikaciji gluve osobe mogu da zakažu termin kada je neophodno da se tumač fizički pojavi na nekoj lokaciji. Aplikaciju mogu da koriste za bilo koju uslugu – u državnim institucijama, bankama, restoranima, na benzinskim pumpama.

Hitni slučajevi

Aplikacija je veoma značajna pomoć gluvim i nagluvim osobama, jer neće više morati da zavise od članova porodice i komšija. U slučaju da gluva osoba kontaktira Hitnu pomoć, vatroglasnu službu ili policiju, tumač u centru o tome dobija obaveštenje, čak i ako je trenutno zauzet, tako da hitan poziv preuzima odmah. Uz predhodno datu saglasnost korisnika, prenosi se informacija o lokaciji na kojoj se nalazi, čime se smanjuje vreme reagovanja u hitnim situacijama.

Gde se nalazi

Zainteresovani mogu pronaći aplikaciju SOS za gluve na internetu na adresi soszagluve.rs, a ako osoba želi da je ima na mobilnom telefonu može da je preuzme s onlajn prodavnice. Da bi osoba mogla da koristi ovu aplikaciju, neophodno je da se registruje. Tom prilikom treba da unese svoj broj mobilnog telefona. Posle toga može koristiti aplikaciju bez prijave kad god poželi.

Objavljeno: 5. 2. 2023.

Izvor: ALO! – Penzos

Autor: Vesna Vukadinović

Predstavljena aplikacija “SOS za gluve”: Olakšan svakodnevni život za 180.000 gluvih i nagluvih osoba u Srbiji – www.danas.rs