Međunarodna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji 2022

Četvrta konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji – ASTEK 2022. trajala je dva dana, 4. novembra u hotelu „Mona Plaza“ i 5. novembra na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Četvrta konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji – ASTEK 2022. trajala je dva dana, 4. novembra u hotelu „Mona Plaza“ i 5. novembra na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Članovi programskog, naučnog i organizacionog odbora sa Sinišom Rankovićem i Miodragom Nedeljkovićem iz Društva defektologa Srbije, i ove godine su okupili eminentne domaće i stručnjake iz sveta koji su izneli najnovija saznanja i probleme i izazove sa kojima se susreću istraživači i sami korisnici asistativnih tehnologija.

Konferencija ASTEK ima izuzetan značaj u objedinjavanju domaćih resursa na polju asistivnih tehnologija, a u saradnji sa inostranim učesnicima daje veliki doprinos u unapređenju brige o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Kako ta problematika zahteva multidisciplinovan pristup skupu su se odazvali eminentni stručnjaci iz različitih oblasti: specijalne edukacije i rehabilitacije, medicine, psihologije, lingvistike i elektrotehnike. Konferencija je počela predavanjem dr Dejana Stevanovića, dečijeg psihijatra i naučnog saradnika Klinike za dečiju neurologiju i psihijatriju iz Beograda, koji je govorio o poremećaju pažnje i hiperaktivnosti, kao i o toleranciji i savremenim metodama za prevazilaženje tog problema uz pomoć tehnologije. Prvog dana, razgovore sa predavačima su vodile prof. dr Milica Janković sa Elektrotehničkog fakulteta Beogradu i prof. dr Vanja Ković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, uživo i u onlajn formatu. Drugog dana konferencije organizovane su tematske radionice sa ciljem da se na osnovu postojećih praktičnih rešenja i novih teorijskih saznanja stimulišu novi, konkretni predlozi za unapređenje i razvoj asistivnih tehnologija prema potrebama korisnika, a o ostalim temama i učesnicima ćemo pisati u narednom broju.

Objavljeno: 15. 11. 2022.

Izvor: ILUSTROVANA POLITIKA – Van rubrike