Ojačavaju članove kroz humanitarne akcije

VRŠAČKO UDRUŽENJE GLUVIH I NAGLUVIH

VRŠAC: Udruženje gluvih i nagluvih organizovao je nedavno primopredaju veće količine plastičnih čepova Udruženju „Parakvad Vršac“ u okviru redovne humanitarne akcije „Sakupi humani čep“. Ova aktivnost primer je dobre saradnje i koordinasog delovanja udruženja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite na zajedničkom cilju, a to je podrška i pomoć na unapređivanju kvaliteta života onima kojima je ona najpotrebnija. Upravo iz tog razloga, svrha akcije „Sakupi humani čep“ jeste da se prikupljanjem plastičnih čepova i njihovom daljom distribucijom obezbedi novac za nabavku ortopedskih pomagala osobama sa invaliditetom.

Predstavnici udruženja gluvih i nagluvih predstavljali su tom prilikom dečije radove nastalih u okviru rada školice crtanja, kao i fotografije sa aktivnosti školice gitare, koja su redovni program rada ovog udruženja. Pored toga, udružeje gluvih i nagluvih ima i SOS liniju za žrtve nasilja osobe sa invaliditetom, putem koje primaju pozive na broj 013/839-534 i po potrebi usmeravaju nadležnim institucijama.

Prilikom tog susreta članica Gradskog veća za socijalnu politiku Maja Ristić Lažetić razgovarala je sa predstavnicima udruženja o proširenju aktivnosti i uključivanju većeg broja dece u postojeće školice crtanja i gitare, novim idejama i načinima njihove realizacije. L. R.

Objavljeno: 15. 7. 2022.

Izvor: DNEVNIK – Vojvodina

Autor: L. R.

Учешће Удружења глувих и наглувих Вршац у хуманитарној акцији Сакупи хумани чеп – www.evrsac.rs