PREDSTAVA SA MLADIMA SA HENDIKEPOM I BEZ HENDIKEPA

Beograd // Predstava – prezentacija „Da kroz život bujam“, koja je nastala u sklopu edukativnog rada Plavog pozorišta sa mladima sa i bez hendikepa, biće premijerno izvedena 15. maja sa početkom u 20 časova u Plavom pozorištu u Beogradu, u Ulici Miloša Pocerca 23a.

Beograd // Predstava – prezentacija „Da kroz život bujam“, koja je nastala u sklopu edukativnog rada Plavog pozorišta sa mladima sa i bez hendikepa, biće premijerno izvedena 15. maja sa početkom u 20 časova u Plavom pozorištu u Beogradu, u Ulici Miloša Pocerca 23a.

Svako od učesnika je na početku rada izabrao jednu poznatu osobu sa hendikepom, koja je dala značajan doprinos istoriji čovečanstva i čiji su život i delo, uz inkluzivni pristup u okviru samih radionica i lična iskustva učesnika, poslužili kao inspiracija za kreativan proces. Poetsku paradigmu potrebe za osećanjem cenjenosti i uključenosti, pronađena je u rečenici čuvene afroameričke aktivistkinje Maje Anđelou: „Moja misija u životu nije samo da bauljam, već da kroz život bujam“. Voditelji projekta, edukatori i reditelji predstave su glumci i pedagozi Plavog pozorišta, Maša Jelić i Dejan Stojković, a učestvuje deset mladih osoba sa hendikepom i bez hendikepa. Predstava će biti izvedena u Rumi i u Kragujevcu.

Objavljeno: 10. 5. 2022,

Izvor: DANAS – Kultura

ПРЕДСТАВА „ДА КРОЗ ЖИВОТ БУЈАМ“ – www.kcruma.co.rs