OD 1. DO 31. OKTOBRA NAS ČEKA POPIS STANOVNIŠTVA! Prošle godine je bio odložen zbog pandemije, a SADA IMA JEDNA BITNA NOVINA!

Popisivači će podatke unositi u elektronske obrasce. Na sva pitanje treba odgovoriti, kaže za Kurir Snežana Lakčević, pomoćnica direktora RZS

FOTO: ANA PAUNKOVIĆ

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiju biće održan od 1. do 31. oktobra, a prvi put ove godine podaci će se unositi u elektronske obrasce, pomoću laptopova, kaže za Kurir Snežana Lakčević, pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku.

– Pravni osnov za sprovođenje popisa je Zakon o popisu stanovništa, domaćinstava i stanova 2022. Tom zakonu prethodio je zakon koji je bio usvojen februara 2020. i po kom je planirano da popis bude održan aprila 2021, što zbog pandemije nije bilo moguće.

Prilikom donošenja odluke o odlaganju popisa rukovodili smo se preporukama UN, ali i iskustvima i planovima država sa tla Evrope koje koriste tradicionalni metod popisa, ali pre svega mišljenjem našeg kriznog štaba.

Tradicionalni popis podrazumeva da imate obučene popisivače koji idu od vrata do vrata i odgovore upisuju u obrasce (elektronske ili papirne). Tako će od 1. oktobra početi terenska realizacija popisa, gde će 15.000 obučenih popisivača ući u domove i metodom intervjua prikupiti podatke.

Ona ističe da će javni poziv za popisivače biti objavljen oko 20. jula.

– Za njih će postojati osnovni kriterijumi: da su punoletne osobe koje imaju najmanje završenu srednju školu, da nisu kažnjavani, da žive na teritoriji na kojoj se prijavljuju da rade kao popisivač. Nakon njihovog bodovanja, provere dokumentacije, rangiranja i testiranja, izabrani kandidati odlaze na petodnevnu obuku koja će biti organizovana tokom septembra.

Kaže da je svaki popis stanovništva, a poslednji je u Srbiji bio 2011. godine, zlatni rudnik podataka i ostavština za budućnost.


Važno

Podstanari da ne brinu

Snežana Lakčević kaže da je ranijih godina postajala bojazan kod ljudi koji žive kao podstanari.

Nama je važno gde osoba živi, a ne gde je prijavljena. Poruka je svima, i vlasnicima stanova i podstanarima, da ne treba da brinu. Podaci popisa služe samo i isključivo u statističke svrhe. Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.


– Dobićemo kvalitetne podatke o stanovništvu, o obrazovnim i ekonomskim karakteristikama, koliko je osoba koje obavljaju samo poslove u svom domaćinstvu, koliko je studenata, čime ljudi putuju na posao, kakva su migratorna kretanja. Takođe, i podatke o osobama sa invaliditetom. Koliko je ljudi promenilo mesto stanovanja, u kakvim stanovima žive, kakve su zgrade, da li su stanovi priključeni na vodovod, čime se greju – kaže Lakčevićeva:

– Sva pitanja iz upitnika su obavezna i na sve treba odgovoriti. Postoje dva upitnika, jedan za svaku osobu u domaćinstvu, a drugi za domaćinstvo i stan u kome to domaćinstvo živi. Punoletna osoba iz domaćinstva može odgovarati na pitanja za drugog člana domaćinstva ako je odsutan, s tim što se na kraju upitnika postoji i pitanje ko je dao podatke za datu osobu.

Za decu mlađu od 15 godina odgovore daju njihovi roditelji, usvojitelji ili staratelji. Od dokumenata je potrebno samo znati JMBG. Podaci su zaštićeni i zagarantovana je tajnost podataka.

Kurir.rs/ Aleksandra Kocić

Objavljeno: 11. 4. 2022.

Izvor: www.kurir.rs

Autor: Aleksandra Kocić