Dobra volja jača od svake barijere

PROJEKAT UPMO I GLAS PODRINJA:“ZAJEDNO U MEDIJIMA“(1)

Značajan broj objekata postao dostupniji osobama u invalidskim kolicima, veliki broj još nije. Postavljanje rampi je interes svih. Najvažnija želja. Udruženje spremno da pomogne na način na koji može

Sloboda kretaja je jedna od najvažnijih i ustavom zagarantovanih prava svih stanovnika koji poštuju zakone Srbije. Neke životne priče su drugačije, sudbina, sticaj užasnih okolnosti, oboljenje urođeno ili stečeno postavi brojne nevidljive barijere sa kojima je osoba sa invaliditetom prinuđena da se nosi. U toj stalnoj borbi za kvalitetniji i ispunjeniji život nevidljive protivnike moraju savladati sami, uz podršku najbližih, drugi ispravni put ne postoji, međutim u svakodnevnom kretanju suočavaju se sa onim vidljivim, arhitektonskim barijerama koji poput čeličnog zida onemogućavaju pristup nekim javnim institucijama što utiče i da se brojna prava i obaveze teže ostvaruju, odnosno regulišu.

Malo ko će ivičnjak primetiti detaljnije nego kao granicu između kolovoza i trotoara preko koje se zakorači, ali oni koji ne mogu da naprave orak suočeni su sa problemom. U boju sa ovim barijerama koje svi vidimo, neprimetnim za većinu, a nesavladivi za korisnike invalidskih kolica potrebno je što više saveznika. kako bi se svi ajedno okupili u cilju uapređenja uslova života za paraplegičare, i između ostalog i u pogledu pristupačnosti različitih objekata, pre više od dvadeset godina osnovano je Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga.

-Od osnivanja 2000. godine oko 20 objekata je postalo pristupačno u Šabcu za osobe koje koriste invalidska kolica. Arhitektonsko uređenje naše gradske sredine otežava kretanje u kolicima upravo zbog ivičnjaka ili stepenika na ulazu u objekte zbog kojih su oni nama nepristupačni. Trudimo se da u saradnji sa rukovodstvom grada i rukovodstvom institucije urbanističke prepreke prevaziđemo i učinimo institucije dostupnim za ljude u kolicima, naravno na način da mogu da ih koriste svi – preedočava nam sekretar Udruženja paraplegičara Mačvanskog okruga Slaviša Savić.

Visina određuje rešenje

Prepreke se savladaju na različite načine i uslovljene su visinom stepenica koje vode ka ulazu. Prilikom izgradnje trotoar bi trebalo da ima izliven pad u jednom delu granice sa kolovozom, one koja vodi ka pešačkom prelazu, dok asfalt treba da dosegne tu visinu kako bi se spojio sa nagibom.

-Važno je da se koristi univerzalni dizajn namenjen svima, dizajn koga nikoga ne ograničava, a opet obezbeđuje dovoljni konfor za svakoga. Liftovima se regulišu veće visinske razlike, odnosno pokretnim platformama poput ove ispred zgrade Suda, dok se kod manjih koriste metalne ili betonske strme ravn, odnosno kolovijalno rampe. Za standardan ulazak lica u kolicima nagib ne sme da prelazi šest procenata.

Nedavno je Medicinska škola „DR Andra Jovanović“ postala prvi školski objekat u šabcu potpuno pristupačan osobama sa invaliditetom kroz ugradnju lifta, uz ranije postojeću rampu. Prelaz u invalidskim kolicima, između ostalih, obezbedili su i Šabačka gimnazija, potom zgrada Pošte, Osnovnog suda, objekat Gradske uprave, Centar za socijalni rad, zdravstvene ustanove, a postoji i odobrenje da se i zgrada MUP učini dostupnom.

-Značajan broj je postao dostupan, ali mnogo je još ustanova koje su nedostupne, te naša borba i trud traju s jednakim entuzijazmom. želja je da probudimo svest o potrebi prilagođenih prilaza kod institucija, svih građana ali i privrednih subjekata. Mnogo privatnih radnji banaka, restorana je nepristupačan, a uz rešavanje problema pristupa otvorii bi vrata za osobe u invalidskim kolicima kojih je između tri i pet procenata, a oni će povećati promet, poboljšati poslovanje ostaviti bakšiš, interes je obostrani.

Određeni broj stanbenih zgrada postavljanjem rampe postao je dostupan za osobe sa invaliditetom, kroz saradnju skupštine stanara sa Javnim preduzećm „Infrastruktura“.

Zakon obavezuje

U zakonu o planiranju i izgradnji pristupačnosti za osobe u invalidskim kolicima je predviđeno kao neophodno, međutim dobar deo objekata se okonča bez pristupnice i svejedno dobije upotrebnu dozvolu.

Nisu potrebna prevelika novčana sredstva, već pre svega želja i volja. A mi kao Udruženje smo tu da pomognemo koliko god možemo. Nemamo cement, gvožđe, ali smo za svaki vid konsultacije uvek spremni, apsolutno uvereni da je omogućavanje pristupa osoba u kolicima zajednički interes svih – zaključuje Savić D. B.


Tekst je nastao u okviru projekta „Povezivanje:na veće vidljivosti ogranizacija civilnog društva i većem učešću građana“, koja realizuje fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).


Objavljeno: 10.3.2022

Izvor: GLAS PODRINJA, Šabac – Bez naslova

Autor: D. B.