Turizam bez barijera

GRADOVI SOMBOR I BAJA REALIZUJU VAŽAN TURISTIČKI PROJEKAT

Dva susedna grada, Sombor u Srbiji i Baja u Mađarskoj realizuju projekat „Baja-Sombor turizam za sve“, u okviru koga će se različiti turistički sadržaji približiti osobama sa invaliditetom. Reč je o prekograničnom IPA projektom, a glavne aktivnosti su nabavka opreme i organizacija turističkih tura, kao izrada mobilne aplikacije sa ponudom turističkog sadržaja dva prekogranična regiona.

-Poseban cilj projekta je, da se u prekograničnom području Baja – Sombor razviju mogućnosti turizma bez barijere i na taj način obezbedi svima jednak pristup sadržajima – objašnjavaju u Gradskoj kući u Sombor. – Primarna ciljna grupa su osobe sa invaliditetom, s ciljem da se turistička ponuda i iskustva regije Baja – Sombor učine dostupnijim osobama sa oštećenim vidom i sluhom. Sekundarnu ciljnu grupu čine osobe starijeg doba (65+), i osobe koje koriste kolica ili kolica za bebe.

Do sda su kroz projekat nabavljeni motorni čamac prikolica za motorni čamac i prikolica za kajak, a u narednomperiodu planira se nabavka katamarana i mini busa koji su prilagođeni osobama sa invaliditetom.

Vrednost projekta je 706.000 evra, a realizovaće se u periodu od 18 meseci.

J. L. J. B.

Objavljeno. 9.3.2022.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – vojvodina

Autor: J. L. J. B.

Sombor: Kroz projekat „Baja-Sombor turizam za sve” nabavljena nova oprema za potrebe turizma – www.vojvodinauzivo.rs