ŠIROK OBUHVAT NEZAPOSLENIH IZ RAZLIČITIH KATGORIJA

DETALJI MERA SUBVENCIONISANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA NSZ-A

U toku su konkursi za radno angažovanje nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje

Mnogi programi obuhvataju osobe sa invaliditetom i druge teže zapošljive kategorije nezaposlenih

U Nacionalnoj službi za zapošljavaje počelo je prijavljivanje na 12 konkursa za zapošljavanje i obuke osoba sa evidencije biroa.

Jedan od najpopularnijih jeste mera za dodeljivanje subvencijaza samozapošljavanje. Nezaposlenima koji imaju zarvršenu obuku za razvoj preduzetništva dodeljuje se jednokratno iznos od 300.000 dinara, a 330.000 za osobe sa invaliditetom radi otvaranja sopstvene firme.

Mera sticanja praktičnih znanja i veština obuhvata nezaposlene bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija, ali i svršene srednjoškolce koji se nalaze na evidenciji za nezaposlene duže od 12 meseci, bez obzira na radno iskustvo i vrste kvalifikacije koje poseduju. Poslodavcu koji uposli ove nezaposlene refundira se trošak minimalne mesečne zarade (za pun fond radnih sati) i troškovi poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Prioritet za upošljavanje imaju osobe sa invaliditetom i Romi. Ova mera realizuje se kod privatnog poslodavca, a omogućava zasnivanje radnog odnosa na određeno i neodređeno vreme. U slučaju zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme računa se tri meseca sticanja praktičnih znanja i obaveza poslodavca da zadrži uposlenog u radnom odnosu još tri meseca. Uposleni može biti zaposlen i na neodređeno vreme, a NSZ u tom slučaju finansira tromesečno sticanje praktičnih znanja, a još tri meseca traje takozvano produženo finansiranje uposlenog radnika, a još šest meseci traje ugovorna obaveza poslodavca.

Raspisan je prvi javni poziv za realizaciju pripravničkog staža za visokoškolce. Pripravnički staž se obavlja radi osposobljavanja za samostalni rad u struci i radi polaganja stručnog ispita. potreban je najmanje šesti stepen kvalifikacija, kao i da je angažovani pripravnik starosti do 30 godina, sa prosekom studiranja 8, te da nema radno iskustvo u struci. Ova mera se realizuje kod poslodavca iz privatnog sektora, obuhvata osnivanje radnog odnosa do 9 i do 12 meseci. Poslodavcu se refundira na mesečnom nivou minimalna neto zarada za uposlenog uvećana za 20 odsto, za pu fond radnih sati, kao i troškovi za porez i doprinose za socijalno osiguranje.

Takođe, predviđeno je i pripravništvo za svršene srednnjoškolce, do 30 godina starosti, koji su na evidenciji biroa duže od 6 meseci. Poslodavcu se refundiraju troškovi minimalne neto zarade, poreza i doprinosa za socijalno osiguranje.

Još jedna od mera jeste finansijska podrška za radno angažovanje nezaposlenih koja uključuje i plaćanje mesečnih troškova prevoza. Angažovani sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme mesečno dobijaju po 22.000 dinara, a sa višim nivoima obrazovanja po 24.000 i 27.000 dinara.

Aktuelan je i javni poziv za dodeljivanje subvencija za zapošljavanje osoba iz kategorije teže zapošljivih. U ovu grupu ubrajaju se mladi do 30 godina starosti bez završene srednje škole, mladi iz domskih smeštaja, hraniteljskih i starateljskih porodica, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici socijalne pomoći, nezaposleni koji su na evidenciji biroa duže od 12 meseci, kao i žrtve porodičnog nasilja. Ova mera odnosi se na zapošljavanje u privatnom sektoru, a NSZ prati 12 meseci realizaciju ugovorene obaveze poslodavca. Poslodavci mogu dobiti jednokratni iznos podsticaj od 200.000 do 300.000 dinara pojednom zaposlenom, ali veći iznos u slučaju da angažuju osobe sa invaliditetom, korisnike socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju ili iz hraniteljskih porodica, kao ižrtve porodičnog nasilja.

Poseban program podsticaja namenjen je subvencionisanjun zarada osoba sa invaliditetom bez rdnog iskustva. Program traje 12 meseci, a prdviđeno je zapošljavanje na neodređeno vreme NSZ subveniše mesečnu zaradu do 85 odsto ukupnih triškova sa pripadajućim doprinosima, ali ne više od iznosa minimalne zarade.

Još jedna mera odnosi se na osobe sa invaliditetom, a omogućava refundaciju troškova podrške osoba sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima, a to označava drugi stepen procenjene radne sposobnosti. Zapravo, refundiraju se troškovi, zarade osobi koja je angažovana za stručnu podršku, odnosno radnu asistenciju osobe sa invaliditetom na radnom mestu. Drugo, refundiraju se troškovi prilagođivanja radnog mesta osobi sa invaliditetom u skladu sa njenim potrebama.

Obuka na zahtev poslodavca znači da poslodavac može zatražiti finansijsku pomoć za obučavanje nezaposlenih, bez obzira na njihovu obuku, ukoliko na evidenciji nezaposlenih nema prijavljenih osoba sa znanjima i veštinama koje su neophodne vlasniku firme. Poslodavcu NSZ odobrava do 170.000 dinara za troškove obuke za jednog polaznika, a polaznik dobija 20.000 dinara mesečno plus plaćeni prevoz. Obuka traje do 6 meseci. Poslodavac ima obavezu da zaposli na određeno ili neodređeno vreme, a najkraće šest meseci, najmanje polovinu polaznika obuke.

Država finansira i realizaciju stručne prakse nezaposlenih, koji obavljaju u firmama. Cilj ove mere je osposobljavanje nezaposlenih za samostalni rad u struci radi obavljanja pripravničkog staža ili sticanje uslova za polaganje stručnog ispita. Ovaj program je namenjen ljudima koji imaju najmanje treći stepen kvalifikacije i nemaju radno iskustvo u struci. Program traje najduže dvanaest meseci, ne obuhvata mogućnost zasnivanja radnog odnosa, a prioritet za obavljanje stručne prakse imaju osobe sa incaliditetom i Romi.

Otvoren je i konkurs za organizatora javnih radova. Na javnim radivima, koji traju do četiri meseca mogu biti angažovani radno sposobni korisnici socijalne pomoći, Romi, osobe sa osnovnim obrazovanjem, nezaposleni koji su na evidenciji duže od 18 meseci i osobe sa invaliditetom. Mesečna naknada za angažovanje pojedinačno iznosi 20.000 dinara.

Takođe, predviđeno je i finansiranje angažovanja za javne radove isključivo osobama sa invaliditetom uglavnom u oblasti kulturnih delatnosti ili administrativnih poslova. O. M.

Objavljeno: 18. 2. 2022.

Izvor: NARODNE NOVINE, Niš – Van rubrike

Autor: O. M.