SENZORNA SOBA ZA STIMULISANJE ČULA

Dnevni boravak u Šekspirovoj dobio novi prostor za osobe sa invaliditetom

IZVOJENO DVA MILIONA DINARA

Radovi na formiranju senzorne sobe u postojećem objektu dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Šekspirova“ su izvršeni u proteklih mesec dana, a za navedene namene je izdvojeno skoro dva miliona dinara. U ovom dnevnom boravku u Šekspirovoj upisano je više od sto korisnika – rekla je Nataša Stanisaljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu

Korisnicima dnevnog boravka u Šekspirovoj ulici od juče je na raspolaganju nova senzorna soba. Ova soba je interaktivna, s odgovarajućom opremom koja potpomaže stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa. Pogodna je za osobe sa autizmom, senzornim oštećenjima, fizičkim invaliditetom, intelektualnim smetnjama. Senzorna soba postoji u ukupno devet objekata dnevnih boravaka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju – Šekspirova, Diljska, Sunce, Borska, Kornelije Stanković, Lazarevac, Sopot, Stari Grad i Predah smeštaj. Predmetnim radovima u senzornoj sobi zidovi i podovi su obeleženi mekanim oblogama, strunjačama i jastucima i postavljene su sve neophodne instalacije za nesmetano funkcionisanje senzorne sobe kao celine. U ovoj sobi se sprovodi tretman senzorne integracije, stimulisanje čula čime se doprinosi razvoju senzornih funkcija, relaksacija, olobađanju napetosti. Tretman se sprovodi individualno, kreira se atmosfera koja je potuno bezbedna, koja nudi sigurnost i opuštanje. Korisnik se polako uvodi u rad, izrađuje se program, određuje se dužina tretmana i dinamika rada prema potrebama korisnika i sa specifićnim ciljevima. Programske aktivnosti usluge dnevnog boravka realizuju se u skladu sa karakteristikama i procenom potreba korisnika. -Sa posebnom pažnjom Grad prati i unapređuje razvoj sistema socijalne zaštite. Podrška ranjivim socijalnim grupama, kao što su osobe sa smetnjama u razvoju, snažna je i kontinuirana. Na teritoriji Grada, na 15. lokacija Centar pruža uslugu dnevnog boravka kojm je obuhvaćeno više od 600 korisnika. Nastojimo da vreme koje naši korisnici provode u dnevni boravcima učinimo što prijatnijim i da im unapredimo kvalitet života – rekla je Nataša Stanisavljević gradska sekretarka za socijalnu zaštitu. E. A.

Izvor: ALO! – Beograd u pokretu

Autor: E. A.