Od ove školske godine 22 miliona dinara iz budžeta za uslugu Lični pratilac

REALIZUJE SE U SKLADU SA EPIDEMIOLOŠKIM MERAMA

Usluga Lični pratilac dostupna je na teritoriji grada Šapca od 2017. godine i namenjena je deci sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju, uključenoj u vaspitno-obrazovnu ustanovu do kraja redovnog školovanja, koje je potrebno podrška za zadovoljenje osnovnoh životnih potreba u svakodnevnom životu.

-Sve uslige u našem gradu se planiraju tako da imaju stalnost i održivost. A tome u prilog ide činjenica da se one planiraju budžetom za svaku godinu, kao i da su izdvajanja u budžetu, kao i obuhvat korisnika iz godine u godinu, veći. Ova usluga je našim sugrađanima dostupna od 2017. godine, a ove godine, prema podacima Centra za socijalni rad Šabac, podneto je 57 zahteva za ostvarenje prava na ovu uslugu. Za sada, 47 korisnika je ostvarilo pravo a preostali zahtevi su na listi čekanja, do ispunjenja nekih formalmih uslova, a iskustva iz predhodnih godina, nam govore da, skoro svi koji ispunjavaju formalne uslove za ostvarivanje prava, tokom godine to pravo i ostvare – navodi članica Gradskog veća grada Šabca zadužena za socijalna pitanja, rad i zapošljavanje Jelena Milošević.

Važno je naglasiti da roditelji ne participiraju u usluzi, već se ono u potpunosti finansira iz budžeta Grada. Za ovu uslugu za školsku 2021/2022 izdvojeno 22 miliona dinara.

-Usluga Lični pratilac dostupna je detetu sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljenje osnovnih životnih potreba u svakodnevnom životu, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući i završetak srednje škole – ističe Miloševićeva i dodaje da se aktivnosti ličnog pratioca deteta planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta u oblastima kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja oblačenja i komunikacije sa drugima.

-Kao takva, usluga je izuzetno značajna za samog korisnika, jer doprinosi njegovoj boljoj socijalizaciji, komunikaciji sa sredinom i vršnjačkom grupom. Ova usluga je izuzetno značajna iza prodicu u celini jer lični pratioci preuzimaju jednu od obaveza samih roditelja, koji za to vreme mogu i da se radno angažuju, obavljaju neke aktivnosti. Lični pratioci predstavljaju i podršku vaspitačima i nastavnicima u radu. Oni prolaze akreditovanu obuku i stiču sertifikat za rad. Sve to nam govori o značaju ove usluge za lokalnu zajednicu, jer doprinosi većoj pristupačnosti uključenosti svih članova zajednice u aktivnosti u gradu – naglašava članica Gradskog veća grada Šabca.

Prema podacima Centra za socijalni rad Šabac, korisnici ove usluge su uključeni u vaspitno- obrazovni rad Predškolske ustanove „Naše dete“, rad osnovnih škola na teritoriji našeg grada kao i u Srednjoj poljoprivrednoj školi sa domom učenika, Ekonomskoj školi „Stana Milanović“ Šabac.

-Polovinom septembra krenulo se sa realizacijom ove usluge, a imajući u vidu trenutnu situaciju, lični pratioci prate epidemiološka uputsva i zahteve organizacije nastave u školi u kojoj realizuju svoj rad – zaključuje Jelena Milošević

D. D.


Lični pratilac poboljšava kvalitet života deteta

Za tekuću školsku godinu za 57 dece podnet je zahtev roditelja/staratelja za obezbeđivanje usluge Lični pratilac, a trenutno je 10 na listi čekanja, Za tu namenu opredeljeno je 22 miliona dinara iz budžeta Grada Šabca, bez participacije korisnika, navodi v. d. direktora Centra za socijalni rad Biljanja Mrkonjić.

Pružalac usluge, koje se obezbeđuje osam sati dnevno, pet dana nedeljno je Humanitarna organizacija (HO) „Dečija Srce“ iz Beograda.

Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Veoma je značajna za dete, ali i roditelja jer utiče na podizanje nivoa kvaliteta života deteta, ali roditeljima obezbeđuje slobodno vreme za bavljenje drugim aktivnostima. Usluga doprinosi boljoj uključenosti vidiljivosti dece osoba sa invalidietom u društvenu sredinu – napominje Mrkonjićeva.

Usluga se, kako kaže, realizuje od 20. septembra tekuće godine u skladu sa organizacijom školske nastave date škole, odnosno obrazovne ustanove, bez obzira na način realizacije nastave (u školi, kombinovano ili onlajn).

-Usluga Lični pratilac je dostupna detetu sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju, pod uslovom da je uključena u vaspitno-obrazovnu ustanovu. Dakle, nisu konkretne škole obuhvaćene uslugom, već se usluga obezbeđuje detetu bez obzira na to koju vaspitnu-obrazovnu ustanovu pohađa. Deca za koju su podneti zahtevi za obezbeđivanje usluge pohađaju vaspitno-obrazovne ustanove u skladu sa mestom stanovanja kao ličnim izborom. OŠ „“Sveti Sava“, OŠ „Nikolaj Velimirović“, OŠ“Jevrem Obrenović“, OŠ“Janko Veselinović“, OŠ „Lazar K. Lazarević“, OŠ“Stojan Novaković“, OŠ „Vuk Karađzić“, OŠ „Nata Jeličić“, Predškolska ustanova „Naše dete“, Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika srednja Ekonomska škola „Stana Milanović“ Šabac – objašnjava v. d. direktora Centra za socijalni rad i dodaje da je važno napomenuti da zadatak ličnog pratioca nije da pruža pedagošku podršku detetu.

-Tokom nastavnog procesa on usmerava pažnju deteta na gradivo koje se obrađuje na času i na izlaganje nastavnika, pomaže mu u korišćenju pribora, pripremi knjiga i drugog. Njegov važan doprinos jeste da pomaže detetu da se socijalizuje usmereva ka vršnjačkoj grupi, tu je da podrži komunikaciju deteta pruži podršku prilikom igre. Aktivnosti ličnog pratioca deteta planiraju se i realizuju u skladu sa individualnim potrebama deteta u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima – zaključuje Mrkonjićeva. D. D.

Objavljeno: 28. 10. 2021.

Izvor: PODRINSKE – Bez naslova

Autor: D. D.