Produžene prijave za Master klas „NapraviTI film o ženi sa invaliditetom“

Prijave za master klas „NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom“, koji se održava od 1-3. oktobra u Kulturnom centru Novog Sada u okviru 19. festivala Uhvati film, produžene su do 31. jula.

Prijave za master klas „NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom“, koji se održava  od 1-3. oktobra u Kulturnom centru Novog Sada u okviru 19. festivala Uhvati film, produžene su do 31. jula.

Master klas namenjen je svima koji se bave filmom: od studenata režije i produkcije do režisera, producenata i scenarista. Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem onlajn upitnika (ime i prezime, mesto stanovanja, kontakt podaci, zanimanje, iskustvo i motivacija). Broj mesta je ograničen! Za petoro učesnika/ca mimo Novog Sada obezbeđen je besplatan smeštaj.

Žene sa invaliditetom retko se pojavljuju u filmovima. I kad se prikazuju, to je vrlo stereotipno: najčešće su pasivni i nemoćni sporedni likovi, radnja filma gotovo uvek je povezana sa njihovim invaliditetom koja je prikazana kao tragedija, a njihovu sudbinu određuju neki drugi, najčešće muškarci. Cilj MASTER klas radionice „NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom“ koju se prvi put ekskluzivno održava u okviru 19. festivala Uhvati film, jeste da promeni ovu praksu. Da nakon obuke filmski profesionalci bolje razumeju i detaljnije istražuju temu i senzibilišu se da kreiraju filmove koju zaista menjaju perspektive.

Program nudi široku edukaciju o teoriji roda, invalidnosti i filma. Radionica pruža osnovna znanja o položaju žena sa invaliditetom i moći filma da utiče/promeni sliku žene sa invaliditetom. Sesije će održati renomirane stručnjakinje. Poslednju radionicu vodiće poljska rediteljka Veronika Anderson, autorka nagrađivanih filmova „Wiki“ i „Oslobođenje“, koja je i predavačica u Varšavskoj školi filma na kursu „Od ideje do filma“.

Master klas će biti organizovana u tri sesije:

-1.10. (10-13h) Invalidnost i rod i pristupačni filmski sadržaji, predavačica Milesa Milinković, doktorantkinja Rodnih studija, radni jezik srpski.

-2.10. (10-13h) Diskriminacija i nasilje nad ženama, Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe Iz kruga Vojvodina, radni jezik srpski.

-3.10. (10-13h) Kreiranje filma; od teorije do prakse, Veronika Anderson, predavačica u Varšavskoj školi filma, radni jezik engleski.

Projekat “NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom” realizuje KAO Parnas, organizator festivala Uhvati film, sa ciljem unapređenja kinematografske produkcije i smanjenje stereotipnih kinematografskih ostvarenja u Srbiji na temu žena sa invaliditetom, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Filmskog centra Srbije.

Marijana Ramić

koordinatorka pr aktivnosti

Tel. 064-33-40-139

pr.uhvatifilm@gmail.com

http://uhvatifilm.org/

Foto: Uhvati film festival (pr.uhvatifilm@gmail.com)

Izvor: Uhvati film festival (pr.uhvatifilm@gmail.com)