Osobe sa invaliditetom zaslužuju bolji položaj

Pored unapređenja sveukupnog društvenog položaja osoba sa invaliditetom…

Izvor: TANJUG/ RADE PRELIC

Pomoćnica ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Barošević istakla je juče da delovanje Ministarstva počiva na ideji izgradnje modernog društva u kome su osobe sa invaliditetom ravnopravni članovi. Barošević je podsetila da je Vlada Srbije donela Strategiju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije u periodu od 2021. do 2022. godine.

Pored unapređenja sveukupnog društvenog položaja osoba sa invaliditetom, kao jedan od prioriteta rada u tekućoj godini, navela je i nastavak kampanje „Srbija bez barijera“, koja je pokrenuta u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije, kao i dalje pružanje finansijske podrške za realizaciju programa koji za cilj imaju obezbeđivanje pristupačnog okruženja za sve građane Republike Srbije.

R. D.

Objavljeno: 12. 5. 2021.

Izvor: POLITIKA – Društvo

Autor: R. D.

O tome i na:

Za pristupačnost objekata za osobe sa invaliditetom četiri miliona evra – www.srbija.gov.rs

Momirović: U pristupačnost objekata za osobe sa invaliditetom 4 miliona evra – www.rtv.rs