POSAO UGROŽENIM KATEGORIJAMA

POZIV SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE U KRALJEVU

Foto: G.Šljivić

KRALJEVAČKA filijala Nacionalne službe za zapošljavanje održala je prezentaciju 13 javnh poziva planiranih za ovu godinu, za subvencionisanje zapošljavanja, stručne prakse, obuke i sticanja praktičnih znanja teže zapošljivih kategorija sa evidencije NSZ.

Prema rečima Snežane Prelić, diretorke kraljevačke filijale NSZ, u Kraljevu je 9.030 nezaposlenih.

-Programi su kreirani shodno teže zapošljivim kategorijama, prevashodno mladih do 30 godina sa niskim kvalifikacijama ili bez njih, onima koji dugo čekaju posao, mladima u hraniteljskim porodicama ili domskom smeštaju, osobama sa invaliditetom, korisnicima socijalne pomoći, pripadnicima romske populacije i teže zapošljivim ženama kojih je 60 odsto od ukupnog broja nezaposlenih na evidenciji NSZ – naglasila je Prelićeva. G. Ć.

Objavljeno: 22. 4. 2021.

VEČERNJE NOVOSTI – Srbija

Autor: G. Ć.

O tome i na:

POSAO UGROŽENIM KATEGORIJAMA: Prezentacija javnih poziva nacionalne službe za zapošljavanje – www.novosti.rs