Prestanak rada nije uvek uslov za odlazak u penziju

Zakon o PIO omogućava posebnim kategorijama penzionera koji su ostrvarili starosnu ili prevremenu starosnu penziju da ne moraju da prekidaju radni odnos kako bi se penzionisali

Iako bi zaposleni po pravilu kada ispune uslove za starosnu ili prevremenu starosnu penziju trebalo da prekinu radni odnos pa tek nakon toga da nastave ponovo da rade ukoliko to žele, to ne mora uvek da bude tako.

Naime, Zakon o PIO pojedinim grupama starosnih penzionera ostavlja mogućnost da to urade mnogo jednostavnije. Tako što uopšte neće prekidati posao.

Kako navode u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ovo pravilo kada je reč o starosnoj i prevremenoj starosnoj penziji važi za preduzetnike, osobe koje obavljaju privremene i povremene poslove samostalno ili preko omladinskih zadruga. Kao i za one koji rade po osnovu ugovora o delu ili autorskim i drugim ugovorima. Ili je onima koji posluju za strane poslodavce koji nemaju predstavništva u Srbiji, a od kojih dobijaju platu. Pravo da ne prekidaju radni odnos i hranitelji.

Reč je, dakle, o specifičnim zanimanjima kod kojih bi obaveza da se prekine rad dovela u pitanje sam posao, a u pojedinim slučajevima i korisnike, kakav je slučaj sa hraniteljima.

Vlasnici firmi pravo na penziju mogu da ostvare tako što će prekinuti radni odnos ili uz zadržavanje osnovnog uloga i prava po tom osnovu u preduzeću, objašnjavaju u penzijskom fondu.

Za sve ostale starosne i prevremene starosne penzionere zakon propisuje da mogu ponovo da se zaposle ali sa tim što su u obavei da prekinu radni odnos makar na jedan dan, kako ne bi doveli u pitanje utvrđenu pravilnu penziju.

Ono što je važno to je da ova kategorija penzionera bilo da je prekinula ili nije radni odnos može na ovaj način da ima problema u vezi sa ostvarivanjem prava na deo inostrane penzije. Jer svaka država ima svoje propise kada je reč o obavezama prestanka rada u toku trajanja prava na penziju, pa je neophodno da svi oni penzioneri koji imaju deo staža i van Srbije provere kako je to regulisano u tamošnjim penzijskim fondovima, kako bi izbegli eventualne neprijatnosti da im zahtev za penziju bude odbijen, iako ima je to pravo u Srbiji bez ikakvih prepreka.

Istovremeno nijedan ovih izuzetaka ne važi kod invalidskih penzionera koji pri nadležnosti ostvaruju po osnovu potpunog gubitka radne sposobnosti. Osim, kada je reč o osnivačima preduzeća koji u njima ne rade a koji mogu da zadrže osnivački ulog. Invalidski penzioneri ne mogu da se ponovo zaposle posle ostvarene penzije, jer ukoliko bi se to otkrilo oni bi bili pozvani na ponovni kontrolni pregled gde bi bio preispitivan gubitak sposobnosti. Kada je reč o pravima porodičnih penzionera situacija je specifična. Kod njih pravo na ova primanja uopšte nije uslovljeno prestankom zapošljavanja ali je time uslovljeno korišćenje prava.

To znači da oni koji primaju ovu penziju to pavo mogu da ostvare i dok su zaposleni ili obavljaju samostalnu delatnost, s tim što se njima porodična penzija neće isplaćivati do prestanka osiguranja.

U slučaju da se primalac porodične penzije zaposli ili počne da obalja samostalnu delatnost u obavezi je da obavesti PIO fond kako bi se izbegla mogućnost nastanka neosnovane isplate penzija. Jasna Petrović Stojanović

Objavljeno: 10. 4. 2021.

Izvor: POLITIKA – Ekonomija

Autor: Jasna Petović Stojanović

O tome i na:

Prestanak rada nije uvek uslov za penziju – www.b92.net