Nemoj da budeš sam/a

OTVORENO SAVETOVALIŠTE ZA OSOBE SA INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM I NJIHOVE PORODICE

Savez udruženja mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini, uz slogan „Nemoj da budeš sam/a“, pokrenuo je Savetovalište za osobe sa intelektulnim invaliditetom i njihove porodice. Zadatak savetovališta je pružanje adekatvnih i pravovremenih informacija i saveta porodicama dece i odraslih osoba sa intelektualnim invaliditetom, o njihovim pravima i načinima ostvarivanja prava. Takođe, savetovalište pruža psihošku i defektološku podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom i njihovim porodicama.

Svi zainteresovani mogu se obratiti savetovalištu na telefon 021/444-219 radnim danima od 10 do 12 časova, a odgovor će dobiti u roku od 24 sata.

Kako u Savezu navode, kroz multidisciplinarni pristup rešavaće se problemi porodica, odnosno osoba sa intelektualnim invaliditetom, pružaće se pomoć u savladavanju prepreka sa kojima se porodice i osobe sa intelektualnim invaliditetom suočavaju u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja i drugim relevantnim oblastima.

Savetovalište pruža savetodavnu-edukativnu i informativnu podršku u ostvarivanju prava osoba sa intelektualnim invaliditetom, a sve u cilju osnaživanja radi uključivanja u sve oblasti društvenog života.

Savetovalište će ostvariti saradnju sa institucijama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, civilnim sektorom kako bi pružilo konsultativnu podršku profesionalcima u ovim sistemima i doprinelo unapređenju međusektorske saradnje u podršci osobama sa intelektualnim invaliditetom i njihovim porodicama.

Usluge savetovetovališta su namenjene svim porodicama i pojedincima (roditeljima, staraocima, hraniteljima, srodnicima i osobama sa intelektualnim invaliditetom) koji imaju potrebu za podrškom. V. C.

Objavljeno: 9. 4. 2021.

Izvor: DNEVNIK – Društvo

Autor: V. C.

O tome i na:

Otvoreno Savetovalište za osobe sa intelektualnim invaliditetom i njihove porodice – www.021.rs

Otvoreno Savetovalište za osobe sa intelektualnim invaliditetom i njihove porodice – www.nshronika.rs