Сомбор издваја 25 милиона динара за геронтодомаћице

Kако последњих неколико деценија становништво Сомбора постаје све старије, повећава се и потреба за бригом о његовим старијим становницима,…

СОМБОР: Како последњих неколико деценија становништво Сомбора постаје све старије, повећава се и потреба за бригом о његовим старијим становницима, па се усталила и услуга локалне самоуправе „Помоћ у кући“.

За реализацију ове социјалне услуге Град Сомбор определио је 25 милиона динара из градске касе у овој години.

Услуга „Помоћ у кући”, односно помоћ геронтодомаћице или геронтодомаћина, се обезбеђује лицима која услед старости, инвалидитета или хроничних болести нису способна да самостално задовоље основне личне и животне потребе, а породична подршка није расположива или није довољна.

Ова услуга представља облик ванинституционалне заштите, којом се обезбеђује корисницима останак у свом дому и познатој социјалној средини, с циљем да се избегне или одложи смештај у институцију као најрестриктивнији вид заштите, коју лиценцирани пружалац услуге реализује на основу упута Центра за социјални рад Сомбор. Програмом „Помоћ у кући” обухваћене су услуге попут помоћи у обезбеђивању исхране, односно набавка намирница, припрема лаких оброка, напитака… одржавања личне хигијене и хигијене простора у којем корисник живи, помоћ у загревању просторија, помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних и других потреба, посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, набавку и надгледање узимања фармаколошке терапије али и многе друге.

Оваква услуга је доступна не само житељима урбаног центра, већ и  у свим околним селима, а активно је користи 250 лица. Трошкове делом или у целости сноси буџет Града Сомбора, а услугом се омогућава очување и унапређење квалитета живота  корисника.

Захтев за остваривање права на услугу „Помоћ у кући“ се подноси Центру за социјални рад Сомбор – Служби локалних права и услуга. Део документације Центар за социјални рад прибавља по службеној дужности (уз сагласност подносиоца захтева), а сам подносилац је у обавези да достави очитану/фотокопирану личну карту, очитану или фотокопирану здравствену картицу, најсвежији медицински извештај, те доказ о месечним примањима. Ова документација неопходна је и за чланове домаћинства подносиоца захтева.

Након утврђивања права на услугу, Центар за социјални рад доставља упут и пропратну документацију  пружаоцу услуге, односно лиценцираној геронтодомаћици или геронтодомаћину.

М. Мћ

Objavljeno: 10. 3. 2021.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: M. Mć

O tome i na:

Grad Sombor je za realizaciju usluge „Pomoć u kući” opredelio 25 miliona dinara u 2021. godini – www.025.rs