Recikliraj i doniraj

DVOSTRUKA KORIST OD PET AMBALAŽE

Srbobran Danas

SRBOBRAN: Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijeim osobama „Biser“, uz podršku Javnog komunalnog preduzeća „Graditelj“ i opštine Srbobran, pokrenuo je široku akciju prikupljanja PET otpada. Na teritoriji cele opštine građani imaju priliku da odlaganjem PET ambalaže u posebno za ovu namenu postavljene kontejnere, pomognu „Biseru“ da nakon slanja otpada na reciklažu, prikupi dodatna novčana sredstva za rad Udruženja.

Članica i aktivistkinja Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama „Biser“ Slađana Kovačević ističe da je ova akcija nastavak dugogodišnje prakse koja se neguje u ovom udruženju, ali sada na višem nivou, jer se u nju uključuju lokalna samouprava i sami građani.

-Naša pretežna delatnost jeste briga o deci, ali smo registrovani i kao Udruženje koje se bavi prikupljanjem neopasnog otpada, gde spada i PET ambalaža. Time se bavimo već pet godina i imamo odličnu saradnju sa pojedinim sugrađanima koji samostalno prikupljaju ambalažu i s vremena na vreme nas pozivaju da dođemo i preuzmemo određene količine- kaže Slađana Kovačević. -Ovog puta nam je JKP „Graditelj“ ustupio kontejner za te namere koji će premeštati.

Na kraju svakog dana, napominje članica Udruženja „Biser“, kontejner se kamionom JKP „Graditelj“ dovozi u Skopljansku ulicu, u sedište „Bisera“, gde ga članovi Udruženja sortiraju i spremaju za preduzeće koje ga preuzima, a sa kojim postoji sporazum o otkupu sirovine. Ideja je veoma dobra i korisna ne samo za „Biser“ već za celu lokalnu zajednicu pokazalo se već u prvim danima akcije. M. Sć

Objavljeno: 26. 2. 2021.

Izvor: DNEVNIK – Vojvodina

Autor: M. Sć

O tome i na:

Akcija prikupljanja PET ambalaže je počela – www. srbobrandanas.rs