Status osobe sa invaliditetom i naknada sa biroa

Na različita pitanja iz radno-pravne zaštite i radnog zakonodavstva za čitaoce „Politike“ odgovaraju eksperti i dugogodušnji pravnici sa položenim pravosudnim ispitom iz Saveza samostalnih sindikata Beograda…

Na različita pitanja iz radno-pravne zaštite i radnog zakonodavstva za čitaoce „Politike“ odgovaraju eksperti i dugogodušnji pravnici sa položenim pravosudnim ispitom iz Saveza samostalnih sindikata Beograda. Svoja pitanja možete da pošaljete na e-mail adresu sindikata – pitajsindikat@sindikat-beograd.rs- koji će u najkraćem roku našem listu proslediti odgovore. Svakog utorka na stranicama „Politike“ biće objavljena 2-3 pitanja sa odgovorima.

Utvrđen mi je status osobe sa invaliditetom. Tim rešenjem napisana su ograničenja koja imamo u odnosu na poslove koje obavljamo, kao i koji konkretno uslovi u vezi sa mojim radnim mestom moraju da se obezbede. Da li je poslodavac dužan da postupi po tom rešenju i da li mi može nametati poslove koje nisam više sposoban da radim?

ODGOVOR: Prema važećim propisima zaposlena osoba sa invaliditetom ima pravo na posebnu zaštitu. U skladu sa situacijom poslodavac je dužan da vam obezbedi obavljanje poslova prema radnoj sposobnosti, odnosno preostaloj radnoj sposobnosti na način kako je to utvđeno rešenjem. To može, između ostalog, podrazumevati i premeštaj na obavljanje drugih poslova prema vašoj radnoj sposobnosti, što ste dužni da prihvatite. Ukoliko ovaj premeštaj odbijete, poslodavac vam može otkazati ugovor o radu. Sa druge strane, u slučaju da posodavac ne postupi po novonastaloj obavezi, imate pravo da se obratite inspekciji rada. Međutim, ako poslodavac ne može da obezbedi odgovarajući posao prema radnoj sposobnosti, zaposleni se smatra viškom u smislu zakona, pod uslovom da poslodavac nije u mogućnosti da vam obezbedi druge mere rešavanja viška zaposlenih kao što su prekvalifikacija, dokvalifikacija i slično.

Prijavio bih se u više firmi po pozivu koji je objavio poslodavac. Imam više od 25 godina staža. da li je naknada na birou veća za one koji imaju toliko staža i kako se kreću iznosi od najmanjeg do najvećeg?

ODGOVOR: Novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko mu nedostaje do 2 godine do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zakon potpuno isto tretira onoga ko, na primer, ima 35 godina života i 5 godina staža i osobu koja ima 62 godine života i 32 godine staža. I jedno i drugo imaju isto pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti na osnovu uplaćenih doprinosa. Ono što ih razlikuje jeste dužina trajanja ovog prava, odnosno prva osoba će tu naknadu primati 6 meseci, dok će druga ovu naknadu primati 24 meseca što se visine naknade tiče, ona je proizvod dnevne novčane naknade je broj kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata. Raspon saglasan zakonu postoji, pa tako mesečni iznos naknade ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši od 51.905 dinara. M.R.B.

Objavljeno: 23.2.2021.

Izvor: POLITIKA – Ekonomija

Autor: M.R.B.