POSEBNE NALEPNICE NA PARKINZIMA ZA INVALIDE U VRBASU

Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske uprave Vrbas pozvalo je građane koji imaju pravo na podršku, da podnesu zahtev za korišćenje obeleženih parking mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom i izdavanje IPK parking-nalepnice za 2021. godinu.

(www.drustvoinvalidavrbas.org)

Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske uprave Vrbas pozvalo je građane koji imaju pravo na podršku, da podnesu zahtev za korišćenje obeleženih parking mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom i izdavanje IPK parking-nalepnice za 2021. godinu.

Na javnim opštim i posebnim parkiralištima na teritoriji opštine Vrbas, pravo na korišćenje obeleženih parking mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetomimaju lica kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom najmanje 70 odsto, lica sa 90 ili 100 odstooštećenja vida, lica na dijalizi koja svojim vozilom odlaze na dijalizu, roditelji, odnosno staraoci invalidne dece sa oštećenjem donjih ekstremiteta i karlice, kao i slepe dece, ratni i mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata, koji ostvaruju pravo na ortopedski dodatak, te lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, multiple skleroze i cerebralne paralize, koja za kretanje koriste invalidska kolica. Uz zahtev se prilaže fotokopija medicinske dokumentacije. M. Sć

Objavljeno: 5. 2. 2021.

Izvor: DNEVNIK – Vojvodina

Autor: M. Sć

O tome i na:

PARKING NALEPNICE ZA OSI – www.drustvoinvalidavrbas.org