OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom u RS – vebinar

Lacunaconsulting (office@lacunaconsulting.rs)

Lacuna consulting, konsultantska kuća koja se bavi edukacijom i unapređenjem ljudskih resursa, organizuje interaktivnu radionicu na temu:

OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI

05.02.2021.
Online video seminar

Priključite se jednim klikom, zoom platforma

Cilj seminara- treninga:
Upoznavanje sa merama podsticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, postupkom procene radne sposobnosti i vrstama rešenja nakon izvršene procene radne sposobnosti; načinima izvršavanja obaveze zapošljavanja osobe sa invaliditetom i dr. pitanjima  u vezi primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona.

  1. Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
  2. Procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom;
  3. Mere za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
  4. Odgovori na otvorena pitanja
  5. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavnju osoba sa invaliditetom  
  6. Podzakonski akti

PREDAVAČ:
Sanja Gavranović dip.pravnik sa položenim pravosudnim ispitom,
viši savetnik, rukovodilac Grupe za normativne, upravne poslove,  za oblast zapošljavanja i ekonomskih migracija u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prijavite se na adresu office@lacunaconsulting.rs

   Cena seminara iznosi 12.000 RSD+PDV i uključuje:

  • Vebinar
  • Sertifikat o učešću na vebinaru
  • Materijal prezentacije u elektronskom obliku

20 % popusta na drugog učesnika

20% popusta na prijavu na dva ili više seminara (loyalty popust)!

Ukoliko ne želite da primate reklame seminara, pošaljite mail sa sadržajem ODJAVA.

Lacuna consulting

Serbia

Phone: +38160 70 20 108

Izvor: Lacunaconsulting (office@lacunaconsulting.rs)