Smanjen broj đaka za individualni obrazovni plan

MINISTARSTVO O DODATNOJ OBRAZOVNOJ PODRŠCI U OSMOLETKAMA

(www.stat.gov.rs)

Ukupno 2.406 đaka iz 746 osnovnih škola pohađalo je protekle školske godine nastavu po individualnim obrazavnim planovima (IOP), te je u junu, osim redovnog završnog ispita, bilo 1.430 različitih testova iz jednog predmeta, koji su bili odgovor na njihove raznolike potrebe i kapacitete u pogledu telesnih, motoričnih, čilnih ili intelektualnih smetnji, odnosno života u socijalni nestimulativnoj sredini, govore nedavno objavljeni podaci iz baze upisa koju administira Ministarstvo prosvete. Za 918 učenika (38,2 odsto), prilagođavani samo uslovi (IOP 1): prostor, način zadavanja zadataka, asistencija tokom izrada i slično, dok su testovi bili isti. Za 1.430 malih maturanata koje su pratili nastavu po IOP-u 2 (59,4 odsto), školski timovi su kreirali završni ispit sa sniženim zahtevima.

Da li zbog složene papirologije ili dodatnog posla, registrovanih talenata, za koje takođe postoji individualni obrazovni planovi (IOP 3) budući da napreduju brže od svoje generacije, gotovo da nije bilo – od ukupnog 68.504 osnovaca, samo 58 učenika (2,4 odsto), što je dispropocionalno sa podatkom Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja da je čak svaki sedmi svršeni osnovac bio nosilac Vukove diplome.

U odnosu na pol, od ukupnog broja učenika, koji su pohađali nastavu po nekom od IOP-a, 61,7 odsto je bilo dečaka, a 38,3 odsto devojčica. Najviše takvih đaka pripada većinskoj populaciji koja ispit polagala na Srpskom jeziku (2.254 učenika, tojest 93,7 odsto od ukupnog broja IOP-ovaca). Među decom pripadnicima nacionalnih manjina bilo je 125 onih koji su testove radili na Mađarskom jeziku, 9 na Slovačkom, 5 na Rumunskom, 4 na Rusinskom, 3 na Hrvatskom i po 2 učenika na Albanskom, Bugarskom i Bosanskom. Analiza podataka pokazuje da je najveći procenat učenika sa IOP-om u Beogradu, što je očekivano s obzirom na veličinu tog okruga, dok takvih đaka minule školske godine nije bilo u Kosovskom, Pećkom i Prizrenskom okrugu. Kako navode iz resornog ministarstva, broj takve dece na nivou okruga ne korespondira nužno sa ukupnim brojem učenika po upravnim područjima, što se između ostalog, može objasniti i razlikama u proceni potrebne podrške učenicima.

Prema navedim kvantitativnim pokazateljima, zaključuje se da su škole i 2019-2020. primenjivale smernice koje su bile sastavni deo Stručnog uputstva što ukazuje na to da se postojeći mehanizmi podrške koriste, ali se ne zna da li je odgovorena na potrebe svih učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jer je u poređenju sa predhodnom godinom trostruko smanjen broj đaka koji nastavu pohađaju po sva tri IOP-a.

Završni ispit je obavezan za sve učenike u Republici Srbiji pa tako i za đake sa invaliditetom, čime se obezbeđuje njihov ravnopravni položaj u obrazovanju. U skladu sa sistematskim zakonom, oni imaju pravo na prilagođavanje uslova i sadržaja male mature. Na osnovu podataka o stepenu ii vrsti poteškoće učenika, koje su prikupile školske uprave, osnovne škole primenile su različita rešenja, dok je Zavod unapređivanje kvaliteta obrazovanja prilagođavao i organizovao štampanje ispitnog materijala na Brajevom pismu i sa grafičkim preoblikovanjem, a za slabovide učenike, prema individualnim potrebama, štampani su tekstovi sa uvećanim formatom slova, simbola i slika. Na osnovu odgovarajuće zdravstvene i školske dokumentacije koja se odnosi na individualni obrazovni plan, postoji mogućnost da se neki učenici oslobode polaganja dela ispita ili ispita u celini, o čemu mišljenje donosi nadležna interresorna komisija koju imenuju organi lokalne uprave, navode u dokumentu.

S. Milačić

Obbjavljeno: 5. 1. 2021.

Izvor: DNEVNIK – Društvo

Autor: S. Milačić