Ombudsman: Poštovati prava osoba sa invaliditetom tokom pandemije

Pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović saopštio je, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, da se prava tih osoba moraju poštovati u svakom trenutku i nezavisno od toga da li je u društvu proglašeno vanredno stanje ili ne.

Foto: Screenshot/Radio-televizija Vojvodine

Pokrajinski ombudsman Zoran Pavlović saopštio je, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, da se prava tih osoba moraju poštovati u svakom trenutku i nezavisno od toga da li je u društvu proglašeno vanredno stanje ili ne.

„Posebno se mora voditi računa o osobama koje borave u ustanovama socijalne zaštite, jer se problemi sa kojima se ove ustanove suočavaju u toku pandemije samo pojačavaju. Invalidnost nikoga ne osuđuje na niži kvalitet života i restrikcije u uživanju Ustavom zajemčenih prava“, naveo je pokrajinski zaštitnik građana u saopštenju.

Podsetio je na reči iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima da se „sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“.

„Hoće li ove reči biti neobavezujuća fraza ljudsko-pravaškog žargona ili ne, to pre svega zavisi od našeg odnosa prema osobama sa invaliditetom. U tom odnosu, po najdubljem uverenju Pokrajinskog ombudsmana, ne sme biti ni sada, a ni ubuduće, ni u redovnom, a ni u vanrednom stanju, ničega što bi osobe sa invaliditetom lišavalo garantovanih prava i narušavalo njihovo ljudsko dostojanstvo“, navodi se u saopštenju.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na poštovanje tog dana.

Cilj je da se i osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive, uz procenu da osobe sa invaliditetom danas čine oko 15 procenata svetske populacije.

Suočavaju sa nejednakim mogućnostima u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, a njihov svakodnevni život opterećuju i mnoge predrasude i stereotipi.

Piše: Beta

Objavljeno: 2. 12. 2020.

Izvor: www.danas.rs

Autor: Beta