„Uhvati film – pusti predrasude 3“ ruši distance

Onlajn radionicama u novosadskim srednjim školama i na fakultetima, nastavlja se realizacija projekta „Uhvati film – pusti predrasude 3“, koji organizuje Kreativno afirmativna organizacija Parnas, uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada.

Za rušenje predrasuda ne postoje barijere! KAO Parnas nastavlja svoju misiju promene perspektiva o invaliditetu kod srednjoškolaca i studenata.

Projekat „Uhvati film – pusti predrasude 3“ nakon prve radionice na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, koja se organizovala uz prisustvo publike, naredne edukacije realiziju onlajn.

U petak, 6. novembra priliku da vide edukativne filmove sa festivala „Uhvati film“, a zatim da razgovaraju sa stručnjakinjama iz oblasti invalidnosti, imaće studenti Škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad. U utorak, 10. novembra, radionica će se održati sa studentima Odseka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Novi Sad, dok će 13. novembra tu priliku imati i učenici Računarske gimnazije „Smart“.

Učenici će moći da nauče osnovne pojmove o invaliditetu i diskriminaciji osoba sa invaliditetom, kroz projekcije filmova sa „Uhvati film“ festivala i radionicu u kojima će se dekonstruisati stereotipi i predrasude uočene u filmovima. Posebna pažnja u tokom ovih radionica biće na temi inkluzivnog obrazovanja i rušenju predrasuda o osobama sa invaliditetom kao nemoćnim. Projekat „Uhvati film – pusti predrasude 3“ održava se treću godinu zaredom, uz podršku Gradske uprave za sport i omladinu u novosadskim srednjim školama i na fakultetima. Cilj projekta je podsticanje prevencije diskriminacije socijalno osetljivih grupa mladih i afirmisanje filma kao sredstva edukacije za postizanje socijalne promene. Edukacija senzibiliše i nastavno osoblje po pitanjima diskriminacije i socijalnog uključivanja osetljivih grupa i podstiče ih da ovaj aspekt primene u svom radu sa mladima. Projekat direktno utiče i na razvoj kvalitetnih vannastavnih aktivnosti u školama.

Marijana Ramić

koordinatorka pr aktivnosti

Tel. 064-33-40-139

pr.uhvatifilm@gmail.com; http://uhvatifilm.org/

Izvor: Kreativno Afirmativna Organizacija Parnas(kaoparnas@gmail.com)