Kampanja za podizanje svesti: Unapredjenje zenskih radnih prava

Sa zadovoljstvom vas obavestavamo da nastavljamo sa regionalnom kampanjom za podizanje svesti, pod nazivom Unapredjenje zenskih radnih prava u kojem, kao jedna od partnerskih organizacija, ucestvuje i Kvinna till Kvinna.

Sa zadovoljstvom vas obavestavamo da nastavljamo sa regionalnom kampanjom za podizanje svesti, pod nazivom Unapredjenje zenskih radnih prava u kojem, kao jedna od partnerskih organizacija, ucestvuje i Kvinna till Kvinna. Ostatak kampanje vise necce biti usredsredjen na pandemiju, iako prepoznajemo da pandemija ozbiljno utice na radnicka prava i da su žene nejdenako pogodjene (ikljucujuci posledicama koje ih tek cekaju), svoje zalaganje u vezi sa pandemijom usmeravamo putem drugim aktivnostima.

Informišite se gde da prijavite diskriminaciju na poslu!  #DiskriminacijaNeRadi

Ova kampanja nastala je uz finansijsku podršku Evropske unije, sufinansirana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida). Njen sadržaj je isključiva odgovornost Mreže žena Kosova, Fondacije Kvinna till Kvinna i njihovih partnera u Koaliciji protiv diskriminacije i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida. 

SOFIJA VRBAŠKI  PROJECT COORDINATOR

Direct +381 69 2303 038 | kvinnatillkvinna.org

Kralja Milana 10/III/12 | SER-11000 Belgrade | Phone +38111 26 88 935

Izvor:

Sofija Vrbaski (sofija.vrbaski@kvinnatillkvinna.se)