Posao za starije od 50, nekvalifikovane, samohrane roditelje, osobe sa invaliditetom: U Jagodini za osetljive grupe 300 radnih mesta

Skupština grada u Jagodini usvojila lokalni akcioni plan za zapošljavanje u 2020. Najava angažovanja i u javnom i u privatnom sektoru

Detalj sa lanjskog Sajma zapošljavanja Foto Dušan Aničić/Tanjug

PRIORITET pri uključivanju u mere aktivne politike zapošljavanja imaće mladi do 30 godina, radnici koji su tehnološki višak, a stariji su od 50 godina, te oni bez kvalifikacija i niskokvalifikovani. U fokusu lokalne samouprave će biti još Romi, osobe koje su u evidenciji NSZ duže od 12 meseci, žene, samohrani roditelji, supružnici iz porodica u kojima nijedan bračni drug ne privređuje, osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi u domskom smeštaju, te hraniteljskim i starateljskim porodicama… Neće biti zapostavljene ni žrtve porodičnog nasilja, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i raseljeni na teritoriji Jagodine.

Sve pomenute kategorije su obuhvaćene Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu, koji su odbornici Skupštine grada pod Belicom usvojili na juče oržanoj sednici.

Kako je naglašeno, reč je o programu koji predstavlja novu meru lokalne samouprave, sa ciljem radnog angažovanja u javnom i privatnom sektoru oko 300 nezaposlenih. Naime, lane je u evidenciji jagodinska Filijale NSZ bilo 8.588 imene, među kojima je najviše, čak 2.706 osoba sa prvim stepenom stručne spreme. U starosnom dobu između 55 i 59 godina je 1.115 nezaposlenih, a 247 su sa invaliditetom, 208 raseljenih i 193 onih koji se izjašnjavaju kao Romi. Kad je reč o dužini čekanja na radno mesto, čak 1.685 njih ima „staž“ duži od decenije.
U nastavku sednice, odbornici su se složili i sa predlogom da registrovana poljoprivredna gazdinstva tokom jedne godine imaju pravo na subvencionisanje kamate samo na jedan kredit, koji ne može biti veći od milion dinara.

Razmatrajući predlog Odluke o merama za zaštitu od buke i akustičkog zoniranja, izglasane su granične vrednosti u više gradskih zona, te propisane visine kazni za prekršioce. Privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, na primer, ako emituje prekomernu buku platiće novčanu kaznu u rasponu od 250.000 do 500.000 dinara…

ZAMAH POLjOPRIVREDI

ZARAD razvijanja poljoprivredne proizvodnje i zadržavanja mladih u ruralim sredinama, izgradili smo infrastrukturu po selima, renovirali škole, obezbedili besplatan autobuski prevoz i besplatne pijačne tezge za poljoprivredne proizvođače. Istovremeno, domaćine smo oslobodili poreza na poljoprivredno i šumsko zemljište, a Skupština je usvojila i oslobađanje od plaćanja taksa na poljoprivredne mašine i priključna vozila prilikom registracije – naglašava gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović.

Objavljeno: 31. 1. 2020.

Izvor: www.novosti.rs

Autor: Z. Gligorijević