TRENING MOBILNOST ADAPTSA U OKVIRU MEĐUNARODNOG PROJEKTA

Asocijacija adaptivnog plivanja Srbija, održala je još jednu uspešnu promociju sporta za osobe sa invalidtetom u Nišu od 25.10. do 27.10.2019. godine.

Asocijacija adaptivnog plivanja Srbija (ADAPTS) je od 25.10. do 27.10.2019. godine upešno realizovala trening mobilinost u okviru projekta: SOCIAL CARE FOR PHYSICAL IMPROVEMENT, koji je odobren u okviru Erazmus projekata strateških partnerstava razvoja mladih. Cilj samog projekta је omogućiti mladim ljudima da steknu znanja iz oblasti sporta i fizičkog vežbanja osoba sa invaliditetom koja su primenjiva u praksi. Na taj način polaznici treninga stiču nova dodatna znanja, van redovnog školovanja, što im omogućuje da postanu konkuretniji na tržištu rada i da imaju veću šansu za zaposlenje.

Trening mobilnost u Nišu trajao je 3 dana i omogućio je učesnicima da steknu znanja iz plivanja za osobe sa invaliditetom i golbala. Konkretne aktivnosti objasnio je Bojan Jorgić ,koordinator samog projekta.

Prvog dana održana su teorijska predavanja i praktične vežbe na  bazenu sportskog centra „Čair“, koje su imale za cilj prezentaciju Halliwick metode koja omogućuje osobama sa težim oblicima invaliditeta da nauče da plivaju na najefikasniji i najsigurniji način.

Drugog dana fokus je bio na paraolimpijskom plivanju. Na teorijskom delu predavanja objašnjena su pravila i klasifikacija plivača sa invaliditetom. Na samom bazenu plivači sa invaliditetom su demostrirali svoje tehnike plivanja i objašnjenja je moguća modifikacija u odnosu na vrstu invaliditeta, a sa ciljem postizanja što boljih takmičarskih rezultata.

Trećeg dana održano je teorijsko predavanje na temu Golbala, jednog od najpopularnijih sportova za slepe osobe. Pored toga izvedena je i praktična demonstracijau maloj hali sportskog centra „Čair“ sa naglaskom na tehničke i taktičke elemente igre u napadu i odbrani – navodi Jorgić.

Na treningu mobilnosti učestvovala su po dva predstavnika iz partnerskih organizacija, Champions factory iz Velike Britanije, Efektas Group iz Litvanije i BASD iz Bugarske. Pored njih, polaznici treninga mobilnosti bili su studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, zatim   studenti Departmana za psihologiju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, volonteri Gradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom (GUPOAN), treneri i sportisti sa invaliditetom.

Ovaj trening nam omogućava da steknemo znanja kako da naučimo osobu sa invaliditetom da pliva i da bude samostalna u vodi. Sertifikat koji sam dobila, obogatiće moju profesionalnu biografiju i nadam se da će mi biti od koristi kada budem konkurisala za neki posao -sumira utiske studenkinja Anja Lazić jedana od polaznica treninga.  

Jedan od značaja ovakvih  mobilnosti jeste i upoznavanje različitih kultura i međusobna socijalizacija i druženje mladih. Ovo je potpuno drugačija kultura življenja u odnosu na onu iz koje mi dolazimo, ali je lepo istraživati i upoznati nove ljude i steći prijateljstva – ističe  Joel Fowler iz Velike Britanije.

Predstavnici ADAPTSA ističu da će i dalje raditi na promociji i razvoju adaptivnog fizičkog vežbanja. Želimo da što više osoba sa invaliditetom ne samo u Nišu već i u celoj Srbiji bude uključeno u fizičke aktivnosti i na taj način poboljša svoje psihofizičko stanje i da kroz sport postanu vidljiviji u društvu. Takođe, želimo da mladim ljudima koj žele da steknu znanja iz oblasti adaptivnog fizičko vežbanja i da se u tom polju usavršavaju, to i omogućimo kroz organizaciju ovakvih trening mobilnosti i seminara – navodi Bojan Jorgić. ADAPTS već godinama, praktično od svog osnivanja 2012. godine organizuje seminare, a početak međunarodne saradnje u okviru Erazmus projekata ukazuje da smo postali poznati po svom radu i izvan granica naše zemlje – ističe Marko Aleksandrović.

Završni sastanak u okviru ovog projekta biće održan aprila 2020. godine u Litvaniji.

Bojan Jorgic, PhD, Asst. Prof. University of Nis, Serbia Faculty of Sport and Physical Education Carnojevica 10a 18000 Nis, Serbia http://www.fsfv.ni.ac.rs

Izvor: Bojan Jorgić ( bojanjorgic@yahoo.com )