Konkurs za predloge – Unapredjenje ženskih radnih prava

Ovim putem želimo da vas obavestimo da smo raspisali konkurs za 3 projekta u Srbiji i 14 na Zapadnom Balkanu:

Ovim putem želimo da vas obavestimo da smo raspisali konkurs za 3 projekta u Srbiji i 14 na Zapadnom Balkanu:

Zabrinuta zbog niskih stopa zaposlenosti žena i dokaza o diskriminisanju žena u pogledu rada, Koalicija za prava žena je marta 2018. godine zajednički započela projekat „Osnaživanje OCD za suzbijanje diskriminacije i unapređenje prava žena na rad“ na ZB, sredstvima Evropske unije i Švedske agencije za razvoj i saradnju. Članovi Koalicije su Mreža žena Kosova, Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog predstavništva u Srbiji, Reactor – Istraživanje na delu iz Severne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj (GADC) iz Albanije, Helsinška skupštinna građana u Banja Luci (HSGBL) iz Bosne i Hercegovine (BiH), iCentar za prava žena (CPŽ) iz Crne Gore. Glavni cilj projekta je da osnaži različite organizacije civilnog društva (OCD) da efikasno pozivaju relevantne institucije na odgovornost za primenu zakona protiv diskriminacije u vezi sa pravima žena na rad.

Cilj ovog Konkursa za predloge je da se, putem podrške projektima koji ostvaruju očekivane rezultate i predložene pokazatelje ovog Konkursa, poveća uticaj OCD, posebno grupa za prava žena i grupa iz zajednica, u pozivanju relevantnih institucija na odgovornost za primenu zakona protiv diskriminacije u vezi sa pravima žena na rad i osnaživanje žena da traže svoja prava kao i razvoj kapaciteta OCD-a.

Prijava se može dostaviti na albanskom, srpskom, bosanskom, crnogorskom, makedonskom i engleskom jeziku. Popunjena prijava, takođe i pitanja u vezi sa Konkursom za predloge, se dostavlja elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: grants@womensnetwork.org, kojom upravlja Kosovski fond za žene Mreže žena Kosova (MŽK).

Rok za dostavljanje predloga projekta je 9. novembar u 17:00. Ohrabrujemo vas da se prijavite i molim vas da to dalje distribuirate, posebno na vaše mreže i putem društvenih medija.

Informativni skupovi sastavni su deo ovog Konkursa za predloge, a partneri u realizaciji projekta će ih organizovati u svih šest zemalja Zapadnog Balkana. Informativni skup za organizacije iz Srbije biće organizovan u sredu 16. oktobra, 14-17h u prostorijama EU Info centra (Kralja Milana 7, Beograd). Tokom informativnih skupova, konkurs za predloge će biti objašnjen, i pitanja odgovorena, Putni troškovi će biti refundirani organizacijama sa sedištem van Beograda nakon dostave računa. Takođe, molimo vas da vase prisustvo iučešće potvrdite najkasnije do 14. Oktobra 2019, putem e-maila na sofija.vrbaski@kvinnatillkvinna.se.

SOFIJA VRBAŠKI

Project Coordinator

Phone +381 69 23 03 038

Kralja Milana 10/III | SRB – 11000 Belgrade

Phone +381 11 2688 935

www.kvinnatillkvinna.org

Izvor: Sofija Vrbaski (sofija.vrbaski@kvinnatillkvinna.se)

1511355071591_PastedImage