Psihički jak, društveno vidljiv

Tema je projekta povodom psihološkog osnaživanja osoba sa invaliditeto…

poster-psihicki-jak-drustveno-vidljiv

 Tema je projekta povodom  psihološkog osnaživanja osoba sa invaliditetom na kome trenutno radi organizacija Centar za posebno sposobne a uz podršku Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu. Linka za prijavu:

Psihički jak, društveno vidljiv – www.cerebralnaparaliza.com  (https://www.cerebralnaparaliza.com/sr/radionice/psihi%C4%8Dki-jak-drustveno-vidljiv?fbclid=IwAR0BUCBR7adjOZ4vUYLO_SoQ95woEQ4jhpJGjq8r6gRtNo49B9FB7W3uYko)

Izvor: Nevena Tarlanovic (uniquelyabled2017@gmail.com)