Јавни радови: Посао за 4.000 незапослених, зараде од 22.000 динара

Лане је 7.615 незапослених имало прилику да преко јавних радова заради плату, а ове године ће ту шансу имати њих 4.000.

Фото: dnevnik.rs, ilustracija

Посла ће ове године бити у социјалној заштити и хуманитарним делатностима, заштити животне средине и природе, али и у одржавању и обнављању јавне инфраструктуре.

Од 4.000 незапослених који ће преко јавних радова ове године имати прилику да дођу до личне зараде, четвртина су особе с инвалидитетом. Програм Националне службе за запошљавање предвиђа да посао добију теже упошљиви незапослени – неквалификовани радници или они с ниским квалификацијама, Роми, корисници новчане социјалне помоћи, вишкови незапослених и они који посао чекају дуже од 18 месеци.

За јавне радове, као меру активне политике запошљавања, ове године из државног буџета издвојено је 435 милиона динара, од којих је 135 милиона намењено ангажовању незапослених особа с инвалидитетом.

Незапосленима који се ангажују за спровођење јавних радова на основу уговора о привременим и повременим пословима обезбеђена је зарада од 22.000 динара на месечном нивоу за пун фонд часова. Та зарада се увећава за припадајући порез и допринос за обавезно социјално осигурање, што значи да ће незапосленима, осим месечне зарадем бити плаћени доприноси за пензијско и социјално осигурање.

Послодавци који реализују јавне радове и на њима привремено или повремено запосле незапослене с евиденције НСЗ-а припада 1.000 динара по незапосленом за јавне радове који трају месец, 1.500 динара по незапосленом ако радови трају до два и 2.000 динара по незапосленом ако послови трају три и четири месеца.

Право на реализацију јавних радова имају општине, јавна предузећа и установе, приредна друштва, предузетници, задруге и удружења грађана. Интересовање за програм јавнх радова је велико, тако да су и многе локалне самоуправе у сарадњи с НСЗ-ом расписале конкурсе које ће у наредном периоду бити реализовани.

Љ. Малешевић


Вршачка пракса

Једна од локалних самоуправа које су се одлучиле за радно ангажовање теже запошљиве категорије је и Град Вршац. Он је одлучио да ове године пружи подршку за радно ангажовање особа с инвалидитетом кроз запошљавање на јавним радовама.

Тако ће на период од четири месеца бити ангажовано и 14 особа с инвалидитетом у психијатријској болници „Др Славољуб Бакаловић”, Геронтолошком центру и Удружењу глувих и наглувих. За особе с инвалидитетом радна активност, па макар била и на четири месеца, важан је сегмент у процесу социјализације и рехабилитације.


Objavljeno: 30. 07. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Lj. Malešević