Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA

Фото: pixabay.com

Zahvaljujući uspešno realizovanom prvom ciklusu projekta „Podrška obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih u Srbiji“, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada započela je drugu fazu projekta za podršku obrazovanju mališana. Novi ciklus trajaće tri godine.

Projekat se sprovodi u školama u devet lokalnih samouprava u Srbiji. Podrška će biti kontinuirano pružana za ukupno 190 školske dece i mladih u ovim sredinama.

Cilj projekta je da se poboljšaju šanse i uspeh u obrazovanju socijalno deprivirane dece i mladih (dece i mladih iz siromašnih porodica i onih koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama, poput pripadnika romske manjine, ili dece i mladih sa invaliditetom i/ili sa smetnjama u razvoju).

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku organizacije Brot für die Welt iz Nemačke.

B. O.

Objavljeno: 18. 07. 2019.

Izvor: DNEVNIK -Društvo

Autor: B. O.