Општина Сечањ додељује субвенције за самозапошљавање

Општина Сечањ објавила је трећи део јавног позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање за 2019. годину.

Субвенција је намењена незапосленима који се воде на евиденцији испоставе Сечањ при зрењанинској филијали Националне службе за запошљавање. Реч је о једнократном износу од 220.000 динара, односно 240.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 260.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом.

Ово је подршка оснивању радње, задруге или другог облика предузетништва. Исто се односи на оснивање привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослени може да оствари под условом да је пријављен на евиденцију незапослених Националне службе за самозапошљавање.

По овом позиву биће додељене две субвенције за самозапошљавање. Исти случај био је и код објаве другог дела позива у мају, као и првог позива у фебруару ове године.

Ж. Б.

Objavljeno: 16. 07. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Ž. B.

O tome i na:

Opština Sečanj dodeljuje subvencije za samozapošljavanje – www.zrenjaninski.com