Budžetska podrška za manje javne projekte

Podsticaj Užičanima da učestvuju u rešavanju problema u svom okruženju.

Foto: Nenad Kovačević

Grad Užice je pokrenuo „Užički program lokalnog partnerstva“ kojim namerava da podstakne građane da, u saradnji sa tom lokalnom samoupravom, delimično rešavaju probleme u svom neposrednom okruženju.

U ovoj godini, kroz taj program, iznosom od pet miliona dinara, koji je prikupljen u gradskom budžetu naplatom poreza na imovinu, sufinansiraće se manji projekti od javnog interesa.

Konkurs je raspisan i trajaće do 31. jula, a pravo učešća imaju neformalne grupe građana sa područja Užica, a koje broje najmanje 20 potpisnika koji su izmirili porez na imovinu. Grad će sufinansirati maksimalno 90 odsto opravdanih troškova projekta, s tim da taj iznos ne može biti veći od 500.000 dinara, dok će građani, kroz volonterski rad, učestvovati sa 10 odsto.

Projekti, kako je objašnjeno, mogu biti i veće vrednosti ukoliko građani obezbede sufinansiranje u većem iznosu, kroz volonterski rad, sponzorstva i donacije. Projektima je moguće zatražiti sredstva za radove manjeg obima na zemljištu čiji je vlasnik Grad, poput uređenja parkova, dečjih igrališta, sportskih terena, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, izletišta, prostora ispred stambenih zgrada postavljanja prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanja manjih divljih deponija i sličnih aktivnosti.

O projektima koji će se sufinansirati odlučiće Gradsko veće, na predlog konkursne komisije, a podnosilac projekta neće moći da upravlja odobrenim novcem, već će sva plaćanja obavljati gradska uprava. Projekat, kako je navedeno, mora da se završi za šeset meseci od dana potpisivanja ugovora.

Ocenivši da je „Užice prva lokalna samouprava u Srbiji koja primenjuje takav primer dobre prakse iz razvijenih evropskih zemalja“, Nemanja Nešić, pomoćnik gradonačelnika, pozvao je Užičane da se uključe u taj program i da na taj način utiču na donošenje odluka od značaja za sredinu u kojoj žive, ali i za ceo grad. On je dodao da su „javne finansije grada stabilne i da se budžet puni na zadovoljavajući način“, a potom naveo da građani svakodnevno zahtevaju uređenja javnih površina u njihovom neposrednom okruženju.


– Ciljevi koje smo želeli kroz ovaj program da apostrofiramo su odgovornost građana prema lokalnoj zajednici i potreba da se aktivnije uključe u proces donošenja odluka i odabir prioriteta u okruženjima u kojima žive. Jedan od ciljeva je vraćanje voluntarizma, jedne od temeljnih vrednosti na kojoj je počivalo naše društvo koje je imalo sjajne rezultate u prethodnom periodu, poručio je Nešić.

Ima para u budžetu

Navodeći da je Užice „dobar primer upravljanja lokalnim finansijama“ i da se „budžet dobro puni, zahvaljujući sredstvima nadležnih ministarstava i evropskih fondova“, MiodragPetković, član Gradskog veća za finansije, istakao je da zbog toga iz gradske kase može da se izdvoji deo novca za uređenje javnih površina po zahtevima građana, te da je za tu namenu u budžetu za ovu godinu izdvojeno pet miliona dinara.


Objavljeno: 09. 07. 2019.

Izvor: www.danas.rs

Autor: N. Kovačević