Digitalizacija deo javnih radova

ANGAŽMAN U ISTORIJSKOM ARHIVU U NEGOTINU

Na javnim radovima u negotinskom Istorijskom arhivu naredna četiri meseca biće angažovano osmoro radnika sa evidencije NSZ. Petoro nezaposlenih bez kvalifikacija, iz kategorije teže zapošljivih, od kojih tri u Negotinu i dva u odeljenju Arhiva u Boru, radi na poslovima održavanja i očuvanja životne sredine. Oni će do 9. oktobra održavati zelene i javne površine i raditi na uklanjanju bezvrednog materijala i otpadnog papira. Istorijski arhiv u Negotinu do 9. oktobra realizuje i javne radove za osobe sa invaliditetom, sa srednjom stručnom spremom, koji su angažovani na poslovima digitalizacije arhivske građe.

S. M. J.

Objavljeno: 05. 07. 2019.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – Regioni

Autor: S. M. J.