У коферима и даље без царине роба до 100 евра

Oд 17. јуна Уредбом Владе Србије уводе се царинске повластице за стране и домаће грађане, као и за организације и привреднике.

Фото: pixabay.com

Oд 17. јуна Уредбом Владе Србије уводе се царинске повластице за стране и домаће грађане, као и за организације и привреднике.

Тако ће путници који долазе из иностранства бити ослобођени плаћања увозних дажбина на предмете који служе њиховим личним потребама – лични пртљаг, независно од тога да ли их носе са собом или су их дали на превоз возару, док се домаћим путницима царина неће рачунати на предмете које уносе из иностранства уколико не прелазе износ од 100 евра.

Страни држављани који су добили држављанство и страни држављани који су добили азил, биће ослобођени плаћања увозних дажбина на предмете за своје домаћинство, осим на моторна возила. Домаћи држављани – чланови посада домаћих бродова који раде у иностранству најмање две године, ослобађају се плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства уколико њихова вредност не прелази 5.000 евра.

5.000 евра без царине увоз за раднике на крузерима

Такође, домаћи и страни држављани ослобођени су плаћања увозних дажбина на пошиљке мале вредности које примају од физичких лица из иностранства, под условом да оне нису комерцијалне природе и да не прелазе вредност од 70 евра.

70 евра без царине за мале некомерцијалне пошиљке

Влада је Уредбом прописала и да домаћи и страни држављани стално настањени у Србији буду ослобођени плаћања увозних дажбина на предмете наслеђене у иностранству. Ослобађају се и плаћања дажбина на одликовања, медаље, спортске трофеје и друге предмете које добијају у иностранству на такмичењима, изложбама и приредбама од међународног значаја.

Особе с инвалидитетом, односно организације особа с инвалидитетом, од 17. јуна ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете намењене за образовање, запошљавање или побошљање друштвеног положаја особа с инвалидитетом, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица посебно израђена или прилагођена за употребу инвалидима, као и на резервне делове, компоненте или додатке.

Новина је и то да ће наши грађани бити ослобођени плаћања увозних дажбина на специфичну опрему, уређаје и инструменте за здравство и резервне делове и потрошни материјал за коришћење те опреме за личну употребу, али под условом да се исти не производе у Србији.


Пограничне области и пољопривреда

Српски држављани који живе у пограничном појасу ослобађају се плаћања увозних дажбина на производе земљорадње, сточарства, рибарства, пчеларства и шумарства добијене на свијим имањима који се налазе у пограничном појасу суседне државе. Такође, ослобољени су царине и на  приплод и остале производе добијене од стоке која се због пољских радова, испаша или зимовања налази на тим имањима.


Љ. Малешевић

Objavljeno: 10. 06. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Lj. Malešević